Psykologi
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

 

Tehtävän kuvaus

Moni pitää työtämme mystisenä. Moni ei kuitenkaan tiedä, miten monipuolisia työtehtäviä teemme. Olemme nähneet monenlaisia tarinoita. Olemme porukka, joka on maailman kärkitasoa! Teemme yhdessä yhteiskunnallisesti merkittävää, tutkimukseen perustuvaa työtä, josta olemme aidosti ylpeitä. Eikä suotta.

Etsimme nyt sinua

PSYKOLOGI

Keravan vankila on yksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen yksiköistä. Vankila muutti uusiin tiloihin syyskuussa 2020 ja toimii tällä hetkellä vankien kuntoutukseen keskittyvänä, vahvasti sidosryhmäyhteistyöhön toimintaansa painottavana, vapauteen valmentavana avovankilana. Vankilassa on 136 miesvankipaikkaa.

Keravan vankilassa on haettavana psykologin virka. Virka täytetään 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Vankilan psykologina työsi koostuu yksilö- ja ryhmämuotoisista interventioista vankiasiakkaiden kanssa. Työ kohdentuu mielenterveyden ja akuuttien kriisien hallinnan tukemiseen sekä uusintarikollisuutta vähentävään muutostyöskentelyyn. Työssäsi sinun tulee pystyä itsenäisesti toteuttamaan koko hoitojatkumo hoidon tarpeen arvioinnista, hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin sekä jatkohoidon järjestämiseen. Toimit vankilassa myös keskeisessä osassa vankien kuntoutustyön sisältöjen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Olet yhteistyökykyinen ja toimit moniammatillisissa työryhmissä eri henkilöstöryhmien kanssa.

"Lainataan uskoa silloin kun ihminen sitä eniten tarvitsee".

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena psykologin virkaan on oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettuna laillistettuna psykologina. Kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 424/2003 6§:n mukaan).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta kriminaalipsykologian ja rikosseuraamusasiakkaiden erityistarpeiden tuntemusta.
Sinulla on myös erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kyky verkostoituvaan työotteeseen ja vaativaan asiakastyöhön.

Eduksi katsotaan perehtyneisyys erityisesti väkivalta-, seksuaali-, päihde- ja ongelmanratkaisuproblematiikkaan sekä kyky työskennellä myös englannin kielellä. Myös muu kielitaito luetaan eduksi.

Rikosseuraamuslaitoksen virkaa/virkasuhdetta täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin (asetus 1739/2015).

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2021tai sopimuksen mukaan

 

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.5.2021 16:15

ID:   25-531-2021

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue aluekeskus
PL 6 (Ristikkokatu 6 A)
00581  Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Viran tehtäväkohtainen palkka on sijoitettu vaativuustasolle 14 (3214,78€/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 36 % sekä kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Arvioitu euromääräinen palkka on noin 3600 - 4500€/kk.

 

Edut

• laajan työterveyshuollon
• työmatkaedun
• kulttuuri-/liikuntaedun
• hyvät mahdollisuudet kasvattaa asiantuntijuuttasi täydennyskoulutuksen avulla

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Markku Kuikka apulaisjohtaja 050 406 6780 markku.kuikka@om.fi
Minna Saukko johtaja 050 309 6410 minna.saukko@om.fi

 

Toimipiste

Keravan vankila
PL 133 (Lahdentie 711)
04201 Kerava

 

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan valittavalle henkilölle voidaan asettaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaika (Valtion virkamieslaki 10 §).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot