(Poistunut julkaisusta)

Psykologi
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen, joista psykologeja työskentelee ensilinjan, mielialahäiriö-, psykoosi- ja päihdepalveluissa. Ensilinjan palveluissa psykologeja työskentelee psykiatrisessa avohoidossa ja Auroran sairaalan vuodeosastoilla.

Haemme nyt psykologia vakituiseen työsuhteeseen ensilinjan palveluihin Auroran sairaalaan 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä kohdentuu ensihoito-osastolle, joka tarjoaa lyhytaikaista, päivystyksellistä ja kiireellistä psykiatrista sairaalahoitoa sekä osastolle 15-5C, joka tarjoaa akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja ikääntyneille.

Psykiatrinen sairaalahoito osastoilla tarjoaa erilaisten mielenterveysongelmien tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrisen avohoidon tueksi tai tilanteissa, jossa avohoito tai muut hoitomuodot ovat riittämättömiä. Osastoilla Auroran sairaalassa työskennellään moniammatillisesti ja toiminta perustuu näyttöön perustaviin hoitomenetelmiin.

Sairaalapsykologin työnkuva on monipuolinen ja tehtäviin kuuluu moniammatillista tiimityöskentelyä, psykologisia arvioita, tutkimuksia ja interventioita. Työnkuvassa korostuu myös yhteistyö muiden palvelulinjojen ja verkostojen (esimerkiksi mielialahäiriöpalvelut, päihdepalvelut) kanssa mahdollisen jatkohoidon suunnittelussa.

Tarjoamme sinulle henkilöstöetuina mm. hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja työsuhdematkalippuedun. Helsingin kaupungilla on myös työsuhdeasuntoja.
Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kokemusta aikuispsykiatriasta. Keskeisten kliinisen psykologian arviointi- ja tutkimusmenetelmien hallintaa.

Luemme eduksi Helsingin kaupungin ja Psykiatria- ja päihdepalveluiden palvelujärjestelmän tuntemuksen. Ammattitutkinnon jälkeen suoritetut soveltuvat täydennyskoulutusopinnot, esimerkiksi psykologiseen arviointiin ja lyhytterapeuttisiin interventioihin liittyen.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ensimmäinen haastattelu toteutetaan videoyhteyden kautta Skypen tai Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lisätietoja antaa ts. johtava psykologi Emma Salo, emma.salo@hel.fi, p. 09 - 310 58367.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi