(Poistunut julkaisusta)

Psykologi
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2020

Tehtävän kuvaus

Kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja on järjestetty keskitetysti Helsingin maahanmuuttoyksikössä jo 26 vuotta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia. Palveluja annetaan myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille henkilöille.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, joka tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Kehitämme palvelujen integraatiota asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja uudistamme toimintamalleja yhdessä henkilöstön kanssa. Terveys- ja hyvinvointikeskus on avoinna arkisin klo 7-20. Vastaamme asiakkaiden palvelutarpeeseen tarvittaessa myös klo 16 jälkeen.

Maahanmuuttoyksikön henkilökunta on moniammatillista. Tiimeissämme työskentelee seitsemän psykologin lisäksi sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja ohjaajia. Moniammatillisessa työssä on mukana myös työvoimasuunnittelija, fysioterapeutti, 2 psykiatrista sairaanhoitaja, psykiatri sekä lääkäri ja 2 terveydenhoitajaa. Työskentelemme pääosin tulkkien kanssa, päivittäin käytämme myös muita kieliä, kuten englantia. Kielitaidon käyttö työssä voidaan huomioida erikseen palkkauksessa.

Tehtävänäsi on psykologisen arviointityön ja interventioiden lisäksi toiminnan sisällöllinen kehittäminen yhdessä maahanmuuttoyksikön muiden psykologien kanssa ja osallistuminen asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin.

Työnohjaus on järjestetty ryhmätyönohjauksena.

Työn voi aloittaa 9.3.2020 tai sovitusti.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002)

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä taitoa ja innostusta tehdä monialaista yhteistyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat työssä vaadittavia perustaitoja.

Luemme eduksi:

perehtyneisyyden lasten ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Sari Karisto, p. 09 310 37579, sari.karisto@hel.fi