(Poistunut julkaisusta)

Psykologi
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen, joista psykologeja työskentelee mielialahäiriö-, psykoosi-, päihde- ja ensilinjan palveluissa.

Haemme psykologia vakituiseen työsuhteeseen mielialahäiriöpalveluihin, pitkittyneiden ja toistuvien masennusten työryhmään. Työpiste sijaitsee Etelän psykiatrian poliklinikalla, Kalasataman uudessa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Psykologi työskentelee moniammatillisessa työryhmässä, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan mm. toistuvasta ja pitkittyneestä masennuksesta, ahdistuneisuushäiriöistä ja tunnesäätelyn vaikeuksista kärsiviä potilaita. Työtehtäviin kuuluu mm. tavoitteellisia hoitosuhteita, joissa on mahdollisuus hyödyntää psykologista ja psykoterapeuttisluonteista menetelmäosaamista, lyhytinterventioita, psykologisia tutkimuksia- ja arvioita, konsultaatioita sekä perhe- ja verkostotapaamisia. Kiinnostuksen ja tarpeen mukaan työtehtäviin voi kuulua myös ryhmien ohjaamista. Toistaiseksi pääosa työstä on potilaiden vastuutyöntekijänä toimimista, mutta työn painotus siirtyy vähitellen enemmän fokusoitujen lyhytinterventioiden, arvioiden ja tutkimusten suuntaan.

Tehtävään valittavalla on mahdollisuus osallistua työryhmän case-työnohjaukseen sekä ryhmämuotoisiin menetelmätyönohjauksiin (DKT-, HOT- tai skeematerapia), mikäli työntekijä työssään näitä menetelmiä käyttää.

Kalasataman mielialahäiriöpoliklinikan aukioloaika on klo 8-20. Tällä hetkellä iltavuoroja (vuoroviikoin klo 18 tai 20 asti) on kerran viikossa.

Helsingin kaupunki tarjoaa työntekijöilleen hyvät kouluttautumis- ja työnohjausmahdollisuudet, mahdollisuuden lyhennettyyn työaikaan elämäntilanteen niin vaatiessa sekä työsuhdematkalippuedun. Helsingin kaupungilla on työsuhdeasuntoja.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:

Kiinnostusta tavoitteellisen psykiatrisen hoidon toteuttamiseen osana moniammatillista tiimiä.

Luemme eduksi: kokemuksen psykiatrisen erikoissairaanhoidon psykologin tehtävistä, psykologin tutkimuksiin liittyvän osaamisen sekä menetelmäosaamisen (esim. HOT, DKT, Skeematerapia, kognitiiviset ja kognitiivis-behavioraaliset menetelmät, perhetyön menetelmät).

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava psykologi Hanna Böhme, puh. 040 3344 979, hanna.bohme@hel.fi Psykososiaalisen työn päällikkö Milla Syvänperä, puh. 040 487 3104, milla.syvanpera@hel.fi

Lisätietoa

https://hel.fi/toihinsoteen/fi