(Poistunut julkaisusta)

Psykologi
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Tehtävän kuvaus

Perheneuvolassa psykologi työskentelee osana moniammatillista tiimiä, johon pohjoisen työryhmässä kuuluu viisi sosiaalityöntekijää ja viisi psykologia. Lisäksi käytössämme on lastenpsykiatrin ja toimistotyön palvelut. Työsi tukena on paitsi työryhmän vankka ja monipuolinen osaaminen myös ammatillinen työnohjaus, ryhmätyönohjaus, perheneuvolan oma perehdytyskoulutus ja jatkuva täydennyskoulutus.

Perheneuvolan asiakkaita ovat perheet, joilla on huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta sekä perhettä kohdanneista kriiseistä. Yhteistyössä perheen ja huoleen liittyvän verkoston kanssa luomme työskentelysuunnitelman tilanteen korjaamiseksi tai helpottamiseksi.

Perheneuvolan psykologi toimii lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen erityisasiantuntijana tehtävänään tunnistaa ja ehkäistä kehitystä vaarantavia riskitekijöitä sekä vahvistaa suojaavia tekijöitä. Hän käyttää psykologisen arvioinnin menetelmiä sekä erilaisia psykodiagnostisia välineitä lapsen, nuoren ja perheen psyykkisen toimintakyvyn kartoittamiseksi ja hoidon tarpeen arvioimiseksi sekä hoitaa kehityksellisiä ja traumaattisia kriisejä sekä tukee perheenjäsenten selviytymistä psykologisin ja psykoterapeuttisin menetelmin.

Perheneuvolapsykologi antaa psykologista asiantuntija-apua erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä ottaa kantaa lapsen psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavissa päätöstilanteissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu perheneuvolapalvelujen sisällöllinen kehittäminen.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Luemme eduksi:
Työkokemus kasvatus- ja perheneuvonnasta. Eduksi luetaan myös muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea sekä lapsen/nuoren mielenterveyttä edistävä psykologin työ.

Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu lasten/nuorten ja perheiden hoidolliseen kohtaamiseen valmiuksia antava lisäkoulutus.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityöntekijä Helena Forsberg p. 09 31058259 helena.forsberg@hel.fi johtava psykologi Johanna Lainekivi p. 09 31058697 johanna.lainekivi@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi