Psykologi
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Haemme psykologia määräaikaiseen vuorotteluvapaan sijaisuuteen Espoon Lasten kuntoutuspalveluihin. Työ alkaa viimeistään 10.2.2020, mutta aloitusajasta on mahdollista neuvotella niin että työn aloitus olisi jo esim. tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

Lasten kuntoutuspalvelut tarjoaa psykologipalveluita alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset ja perheet ohjautuvat psykologipalveluihin asiantuntijan lähettämänä, kun lapsen kehityksestä on huolta ja vanhemmilla tai lapsen muulla lähiympäristöllä on tuen tarvetta liittyen lapsen kehityksellisiin haasteisiin. Lasten kuntoutuspalveluissa työskentelee psykologien lisäksi puhe- ja toimintaterapeutteja ja yhteensä meillä on yli 50 osaajaa.

Meillä psykologin työ painopiste on perheiden ja lapsen muun lähiympäristön ohjauksessa ja konsultoinnissa. Työssäsi psykologina toteutat myös arvioita ja ohjaat perheitä konkreettisesti mallintaen sekä itsenäisesti että yhteistyössä puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa. Asiakastyötä tehdään vastaanotolla, mutta asiakasprosesseihin liittyy myös paljon ohjaus- ja havainnointikäyntejä lapsen arkiympäristöön. Työskentelyssä huomioimme laajasti lapsen ja perheen kokonaistilannetta monialaista asiantuntijuutta hyödyntäen.

Meillä Espoossa on kannustava työyhteisö, jossa kukaan ei jää yksin ja tarjolla on runsaasti kollegiaalista ja moniammatillista tukea. Työssä käytettävät ohjausmateriaalit ovat helposti saatavilla. Perehdytys on mentorointityylistä ja esimiehet ovat helposti lähestyttäviä, jolloin haastavia tilanteita ei tarvitse ratkoa yksin. Lisäksi isossa organisaatiossa asiakkaan hoitopolku ja palvelukriteerit on kirjattu työn sujuvuuden helpottamiseksi. Moniammatillisessa työskentelyssä opit aina uutta.

Työpaikan nimi: Lasten kuntoutuspalvelut

Työaika: 38h 15min/viikko

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Tehtävässä edellytetään: innostunutta ja reipasta työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme:
- kiinnostusta ohjaukselliseen ja hoidolliseen työskentelyyn perheiden ja lapsen muun toimintaympäristön kanssa.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot