(Poistunut julkaisusta)

Psykologi
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Tehtävän kuvaus


Vi söker en svenskspråkig psykolog till en ordinarie befattning fr.o.m. den 1.10.2019 eller enlingt överenskommelse. Även deltidsanställning är möjlig. I början av anställningen är placeringstället Berghälls familecentret. I arbetet förutsätts också goda kunskaper i finska.

Rådgivningsbyråernas psykologtjänster är en del av specialtjänsterna för familjer. Det finns 14 rådgivningspsykologer som arbetar på familjecentren och på mödra- och barnrådgivningsbyråerna.

Arbetsformerna är stödsamtal med mödrarådgivningens klienter, föräldrahandledning och undersökningar av barn. Målet med psykologens arbete är att stödja barnets utveckling och föräldraskapet samt identifiera eventuella problem i ett tidigt skede och ordna nödvändigt stöd i samarbete med andra aktörer som arbetar med barnfamiljer. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn.

Lämna in din ansökan på adressen helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Psykologie magister (högre högskoleexamen) och legitimering i Finland.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och i finska

Den sökande skall före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

Luemme eduksi


3299.14