(Poistunut julkaisusta)

Psykologi
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.6.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen, joista psykologeja työskentelee ensilinjan, mielialahäiriö-, psykoosi- ja päihdepalveluissa.

Haemme psykologia vakituiseen työsuhteeseen ensilinjan palveluihin, Laakson psykiatrian poliklinikan akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmään. Tehtävä täytetään 16.8.2019 alkaen.

Psykologi toimii moniammatillisessa työryhmässä psykologian asiantuntijana. Työnkuva on monipuolinen ja siinä korostuvat arviointitaidot, lyhyiden tiiviiden hoitojaksojen toteuttaminen ja yhteistyö muiden palvelulinjojen ja verkostojen (esimerkiksi mielialahäiriöpalvelut, päihdepalvelut) kanssa mahdollisen jatkohoidon suunnittelussa.

Akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmän keskeiset tehtävät ovat kiireellisessä hoidon tarpeessa olevien, uusien erikoissairaanhoidon potilaiden akuuttihoito; vähemmän kiireellisissä tilanteissa erikoissairaanhoidossa aloittavien potilaiden arvioitijakson toteuttaminen ja hoidon suunnitteleminen moniammatillisesti (lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä); perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyöverkostojen konsultointi psykiatriseen hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Psykologin keskeisiä työtehtäviä työryhmässä ovat psykologisten hoitointerventioiden suunnittelu ja toteuttaminen, psykologiset arviot ja suppeat tutkimukset mm. hoidon tarpeen arviointia ja hoidon suunnittelua varten sekä muiden ammattiryhmien ja yhteistyöverkostojen (esimerkiksi päihdepalvelut, sosiaalityö, terveysasemat) konsultointi psykologisissa kysymyksissä. Työtehtäviin saattaa kuulua myös jonkin verran ryhmämuotoisten hoitointerventioiden toteuttamista.

Tarjoamme sinulle henkilöstöetuina mm. hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja työsuhdematkalippuedun. Helsingin kaupungilla on myös työsuhdeasuntoja.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Kokemusta aikuispsykiatriasta. Keskeisten psykologisten arviointi- ja tutkimusmenetelmien hallintaa.