(Poistunut julkaisusta)

Psykologi, sijaisuus, Lasten kuntoutuspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2021

Lasten kuntoutuspalvelut tarjoavat perusterveydenhuollon psykologipalveluita alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset ja perheet ohjautuvat psykologipalveluihin asiantuntijan lähettämänä, kun lapsen kehityksestä on huolta tai vanhemmilla ja / tai lapsen muulla kasvuympäristöllä on tuen tarvetta liittyen lapsen kehityksellisiin haasteisiin. Lasten kuntoutuspalveluissa työskentelee 11 psykologin lisäksi puhe- ja toimintaterapeutteja ja yhteensä meillä on yli 50 osaajaa.

Meillä psykologin työ painopiste on perheiden ja lapsen muun lähiympäristön ohjauksessa ja konsultoinnissa sekä lasten arvioinnissa. Työssäsi psykologina myös mallinnat konkreettisia tukikeinoja perheiden arkeen. Työ toteutuu itsenäisesti tai yhteistyössä puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa. Asiakastyötä tehdään vastaanotolla ja normaalitilanteessa asiakasprosesseihin liittyy myös ohjaus- ja havainnointikäyntejä lapsen arkiympäristöön. Työskentelyssä huomioimme laajasti lapsen ja perheen kokonaistilannetta monialaista asiantuntijuutta hyödyntäen.

Meillä Espoossa on kannustava työyhteisö, jossa kukaan ei jää yksin ja tarjolla on runsaasti kollegiaalista ja moniammatillista tukea. Työssä käytettävät ohjausmateriaalit ovat helposti saatavilla. Perehdytys on mentorointityylistä ja esimiehet ovat läsnä työntekijöiden arjessa, jolloin haastavia tilanteita ei tarvitse ratkoa yksin. Moniammatillisessa työskentelyssä opit aina uutta.

Haastattelut tehtävään pidetään etänä videovälitteisesti ma 1.2. klo 10:15-11:15, ti 2.2. klo 14-15 ja ke 3.2. klo 11-12.

Työpaikan nimi: Lasten kuntoutuspalvelut

Työaika: 37h 45min/työviikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi

Tehtävässä edellytetään innostunutta ja reipasta työskentelyotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden parissa tehdystä psykologityöstä perusterveydenhuollossa.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, perheneuvolat, lasten kuntoutuspalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo työllistää noin 14 000 henkilöä.

Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet.
Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle.
Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalipun, ateria-, kulttuuri- ja liikuntaedut.