Psykologi, Perheneuvolapalvelut
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 28.7.2021

Haemme psykologia Espoon perheneuvolapalveluihin, nuorisoperheneuvolan tiimiin, jonka palvelut on suunnattu 13-17 -vuotiaiden lasten vanhemmille.

Nuorisoperheneuvolan tiimissä tarjotaan vanhemmuuden tuen palveluja tilanteissa, jossa perheen nuorisoikäisten lasten ja vanhempien välille syntyy vaikeuksia. Tuemme, kun vanhemmat haluavat käsitellä omia tunteitaan lastensa kasvaessa kohti itsenäistymistä. Haluamme auttaa vanhempia selviytymään lapsen kehityksen myötä syntyvistä haasteista.

Työskentelytapamme on lyhytterapeuttinen ja voimavarakeskeinen. Keskiössä on sekä nuoren että vanhempien hyvinvointi.

Tavoitteenamme on tarjota oikea-aikaista tukea kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Työskentelyn tavoitteet asetamme yhdessä asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa. Työskentelyjaksomme ovat lyhytkestoisia - useimmat asiakkaat saavat tarvitsemansa avun 1-5 käyntikerralla. Teemme aktiivista yhteistyötä lapsiperheiden palvelujen verkostossa asiakasyhteistyönä ja konsultoiden.

Nuorisoperheneuvolan tiimi on melko uusi, josta syytä työskentelyn painopiste syksyllä 2021 on suoran asiakastyön lisäksi verkostojen luomisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa. Psykologin työparina toimii perheneuvoja.

Työpaikan nimi: Perheneuvolapalvelut, Kamreerintie 2 B, 3. krs, 02770 Espoo.
Työaika: 37 h 45 min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi.

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä. Edellytämme myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kykyä toimia tiimin ja verkostojen jäsenenä sekä myönteistä kehittämisotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta tai soveltuvaa psykoterapiakoulutusta sekä lyhyempiä perheneuvolatyöhön soveltuvia koulutuksia ja työkokemusta mm. seuraavilta alueita: lyhytterapeuttinen ja ratkaisukeskeinen työote, vuorovaikutusta tukevat menetelmät, maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten asiakkaiden kanssa työskentely, kokemus sähköisten palvelujen tai sosiaalisen median käytöstä asiakastyössä. Arvostamme myös kokemusta hoidollisesta työskentelystä nuorisoikäisen perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tukemisessa.

Eduksi katsomme mahdollisuuden työskennellä myös ruotsin / englannin kielellä.

Perheneuvolapalvelut on osa perhe- ja sosiaalipalveluja, joihin sisältyvät myös koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot