(Poistunut julkaisusta)

Psykologi, osa-aika työ, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2019

Psykologi, osa-aika työ, vuorotteluvapaan sijaisuus

Työavain 3-1127-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 08.08.2019 (päättyy 03.02.2020)
Hakuaika päättyy 05.08.2019 kello 15:45
Espoon kaupunki , Kamreerintie 3 B 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö

Tehtävän kuvaus: Avoinna vuorotteluvapaan sijaisuus toiselle asteelle (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Tehtävä jatkuu vuorotteluvapaan sijaisuuden jälkeen sijaisuutena kesään 2020. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Psykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Käytännössä psykologin tehtävänkuva muodostuu laajasta kokonaisuudesta, johon kuuluu kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin edistämistä, konsultaatiota, asiakastyötä, sekä yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Tarjoamme perehdytystä, lisäkoulutusta, työnohjausta sekä aluetiimin tuen. Kyseessä on joko kokoaikaisuus tai osa-aikaisuus (min. 30 h / vko) hakijan toiveen mukaan. Tehtävässä voi sijoittua joko toiselle asteelle tai esi- ja perusopetukseen. Toisella asteella tehtävän sijoituspaikkana elokuussa olisivat lukiot. Kokoaikaisena tehtävä sijoittuu joko esi- ja perusasteelle kokonaan tai osin toiselle asteelle ja osin esi- ja perusopetukseen. Tehtäväkohtainen palkka esi- ja perusopetuksessa on kokoaikaiselle työntekijälle 3382,15 €/kk. Palkka on 30h/vko työajalla 2798,31 €/kk, mikäli tehtävä sijoittuu toiselle asteelle. Lisätietoja tehtävästä voi kysyä heinäkuussa psykologi Pirketta Hietaselta (jätä vastaajaviesti) p. 050 367 1769 ja 1.8.19 alkaen opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö Merja von Schantz, merja-riitta.schantz@espoo.fi.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu psykologi. Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta tehdä työtä kouluyhteisöjen, lasten, nuorten ja perheiden kanssa moniammatillisessa verkostossa.

Arvostamme kokemusta yhteisöjen, lasten tai nuorten kanssa tehtävästä työstä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2729,41 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 29 h 26 min /vkoLisätietoja tehtävästä
kts. tehtävänkuvaus
.
.