(Poistunut julkaisusta)

Psykologi, Maahanmuuttajapalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Maahanmuuttajapalvelut

Vernissakatu 6, 2. krs, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 08.01.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2021


Vantaan sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa toimiva maahanmuuttajapalvelujen (MAP) toimintayksikkö tarjoaa ensivastaanottopalvelut  Vantaalle muuttaville pakolaisille ja ihmiskaupan uhreille. MAP koordinoi pakolaisten vastaanottoa ja tarjoaa pakolaisten kotoutumispalvelut heidän ensimmäisten Suomessa olovuosien ajan. Yksikköön on keskitetty myös paperittomien asiakkaiden välttämättömät vähimmäispalvelut.  MAP:n alaisuudessa toimii myös perheryhmäkoti ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. 

Nyt haettava psykologin osa-aikainen tehtävä sijoittuu alaikäisinä ilman huoltajaa maahan saapuneiden pakolaisnuorten jälkihuoltotehtäviin (18 -24 -vuotiaat). Psykologi toimii oman erityisalansa asiantuntijana maahanmuuttajapalvelujen moniammatillisessa tiimissä, jossa työskentelee psykologin lisäksi kaksi sosiaaliohjaajaa ja sosiaalityöntekijä. 

Psykologin tehtäviin kuuluu nuorten hoidontarpeenarviointi ja tarvittaessa jatkohoidon koordinointi. Psykologi osallistuu palvelutarpeenarviointiin yhdessä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kanssa. 

Psykologi toimii omassa asiantuntijaroolissaan tarjoten yksilötapaamisia ja vakauttavaa työskentelyä joko yksilö- tai ryhmätoimintana.  

Työhön kuuluu olennaisesti psykoedukatiivinen työskentely nuorten kanssa sekä aktiivinen yhteistyö oman tiimin ja verkostojen kanssa. Nuorilla on pakolaistaustastaan johtuen eriasteista traumataustaa.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Psykologi (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:  myönteistä kehittämisotetta, hyviä yhteistyötaitoja ja joustavaa asennetta

Luemme eduksi:  kokemuksen pakolaisnuorten kanssa työskentelystä, kokemuksen vuorovaikutusta tukevista menetelmistä, kokemuksen nuorten koulu- ja opiskelijamaailmasta, kokemuksen erikoissairaanhoidon kanssa työskentelystä ja diagnostiikasta, terapeuttisen osaamisen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus:  50 % 3494, 29 euroa/kk palkasta, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet palvelussuhteen kestosta

Kokoaika-/osa-aikatyö: Osa-aikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika:  50 %  37 h 45 min työajasta


Yhteystiedot:

Palvelupäällikkö

Linderborg Hilkka

050 3122044

hilkka.linderborg@vantaa.fi


Yhteydenotot ja tarkemmat tiedustelut: Mari.kuronen-hakkarainen@vantaa.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Mari Kuronen-Hakkarainen. P. 040 505 3309. Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.