Psykologi, Lasten kuntoutuspalvelut
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2021

Haemme psykologia vakituiseen toimeen Espoon Lasten kuntoutuspalveluihin Olarin toimipisteeseen.

Lasten kuntoutuspalvelut tarjoavat perusterveydenhuollon psykologipalveluita alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset ja perheet ohjautuvat psykologipalveluihin asiantuntijan lähettämänä, kun lapsen kehityksestä on huolta tai vanhemmilla ja / tai lapsen muulla kasvuympäristöllä on tuen tarvetta liittyen lapsen kehityksellisiin haasteisiin. Lasten kuntoutuspalveluissa työskentelee 11 psykologin lisäksi puhe- ja toimintaterapeutteja ja yhteensä meillä on yli 50 osaajaa.

Meillä psykologin työn painopiste on perheiden ja lapsen muun lähiympäristön ohjauksessa ja konsultoinnissa sekä lasten arvioinnissa. Työssäsi psykologina myös mallinnat konkreettisia tukikeinoja perheiden arkeen. Työ toteutuu itsenäisesti tai yhteistyössä puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa. Asiakastyötä tehdään vastaanotolla sekä osin etäkontaktein ja normaalitilanteessa asiakasprosesseihin liittyy myös ohjaus- ja havainnointikäyntejä lapsen arkiympäristöön. Työskentelyssä huomioimme laajasti lapsen ja perheen kokonaistilannetta monialaista asiantuntijuutta hyödyntäen.

Meillä Espoossa on kannustava työyhteisö, jossa kukaan ei jää yksin. Tarjoamme työhön kollegiaalista ja moniammatillista tukea sekä ryhmätyönohjausta. Työssä käytettävät ohjausmateriaalit ovat helposti saatavilla. Perehdytys on mentorointityylistä ja esimiehet ovat läsnä työntekijöiden arjessa, jolloin haastavia tilanteita ei tarvitse ratkoa yksin. Moniammatillisessa työskentelyssä opit aina uutta.

Haastattelut tehtävään pidetään pe 8.10.2021 klo 12-15.

Aloitus 25.10.2021 tai sopimuksen mukaan

Työpaikan nimi: Lasten kuntoutuspalvelut

Työaika: 37h 45min/ työviikko

Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi

Tehtävässä edellytetään: innostunutta ja reipasta työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä laajoissa asiakas- ja yhteistyöverkostoissa toimimista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme: kiinnostusta ohjaukselliseen ja hoidolliseen työskentelyyn perheiden ja lapsen muun toimintaympäristön kanssa.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten kuntoutuspalvelut, perheneuvolat, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot