(Poistunut julkaisusta)

Psykologi, Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.8.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö

Kielotie 7 A, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 14.09.2020 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lastensuojelun kehittämisestä innostunutta psykologia Vantaan kaupungin Kuntouttavan sijaishuollon yksikköön. Yksikköön kuuluvat laitososastot Asola, Harjula ja Vuorikumpu, asiakkaiden kodeissa ja asumisharjoitteluasunnoissa työskentelevä Potkuri-työryhmä sekä terveydenhuollon tiimi.

Psykologi on osa terveydenhuollon ammattilaisten tiimiä, joka työskentelee lastensuojelun Kuntouttavan sijaishuollon yksikköön sijoitettujen lasten/nuorten, heidän vanhempiensa ja yksikön muiden työntekijöiden kanssa. Yksikössä on yhteensä 41 asiakasta, joista erityistä tukea tarvitsevat ohjautuvat terveydenhuollon tiimiin työskentelyyn. Tiimiin kuuluu psykologin lisäksi kaksi toimintaterapeuttia ja sairaanhoitaja, tiimin esimiehenä toimii kuntouttavan sijaishuollon yksikön esimies. Tiimin toimisto sijaitsee Tikkurilan juna-aseman läheisyydessä, osoitteessa Kielotie 7 A, 4. kerros.

Kuntouttavan sijaishuollon yksikön psykologin työssä korostuu matalan kynnyksen tuen orientaatio, jossa keskiössä on lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet ja niistä muodostuvat terapeuttiset prosessit, arviointityö sekä yhteinen tiedonmuodostus yksikön muiden työntekijöiden kanssa. Asiakaskohtaisten prosessien keston ja intensiivisyyden määrittelee asiakkaiden tarpeet ja kuntoutumisen edistyminen. Työmenetelmien valinnan psykologi tekee asiakkaan tarpeiden ja ammatillisen arvion pohjalta.

Työ on liikkuvaa ja sitä toteutetaan pääasiassa Kuntouttavan sijaishuollon yksikön laitoksissa ja Potkuri-työryhmän asumisharjoitteluasunnoissa. Psykologilla on myös oma työ-ja asiakastapaamishuone terveydenhuollon tiimin toimistolla. Työ sisältää lisäksi verkostoissa toimimista ja niissä yhteiseen tiedonmuodotukseen osallistumista. 

Kehitämme Vantaan kuntouttavaa sijaishuoltoa terapeuttisen laitoskasvatuksen orientaation pohjalta, jossa yhtenä kulmakivenä on lasten, nuorten ja heidän läheisten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Orientaatio pohjautuu THL:n julkaisemaan mallinnukseen (Työpaperi 23/2017).

Tarjoamme sinulle säännöllisin ryhmätyönohjauksen, moniammatillisen tiimin tuen sekä mahdollisuuden kouluttautua työstä nousevien tarpeiden mukaan.

Tervetuloa meille töihin!  

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Psykologi (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • Kokemusta nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelystä
  • Kehittämisorientoitunutta työotetta

Luemme eduksi: Kokemuksen lastensuojelutyöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3452,17 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta, valitulta henkilöltä voidaan pyytää todistus suoritetusta huumausainetestistä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Lastensuojelulaitoksen esimies
Lauri Karjalainen
P. 0400703936
lauri.karjalainen2@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.