(Poistunut julkaisusta)

Psykologi, Etelä-Espoon perheneuvola, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2020

Haemme psykologia sijaisuuteen Espoon perheneuvolapalveluihin Etelä-Espoon toimipisteeseen.

Perheneuvolapalveluissa tarjoamme espoolaisille alle 13-vuotiaiden lasten perheille kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukea lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen, perhesuhteisiin tai parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös perheasioiden sovittelua. Työskentelytapamme on lyhytterapeuttinen ja voimavarakeskeinen.

Työpaikan nimi: Etelä-Espoon perheneuvola

Työaika: 38h 15min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: laillistettu psykologi.

Tehtävässä edellytetään: kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kykyä toimia tiimin ja verkostojen jäsenenä, sekä myönteistä kehittämisotetta.

Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: aikaisempaa kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta tai soveltuvaa psykoterapiakoulutusta, sekä lyhyempiä perheneuvolatyöhön soveltuvia koulutuksia ja työkokemusta mm. lyhytterapeuttisesta, voimavarakeskeisestä ja/tai ratkaisukeskeisestä työotteesta, vuorovaikutusta tukevista menetelmistä, maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten asiakkaiden kanssa työskentelystä sekä kokemusta sähköisten palvelujen tai sosiaalisen median käytöstä asiakastyössä.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lastenpsykologit, perheneuvolat, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Perheneuvolassa tavoitteenamme on tarjota oikea-aikaista tukea kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Työskentelyn tavoitteet asetamme yhdessä asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa. Työskentelyjaksomme ovat lyhytkestoisia - useimmat asiakkaat saavat tarvitsemansa avun 1-5 käyntikerralla. Työskentelysuunnitelmat laadimme niin, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa 15 käyntikerran sisällä. Teemme aktiivista yhteistyötä lapsiperheiden verkostossa asiakasyhteistyönä ja konsultoiden.