(Poistunut julkaisusta)

Psykologi esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoon,Espoonlahden alueella
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten lasten hyvinvoinnin edistämisessä? Haemme esi- ja perusopetukseen määräaikaista psykologia.

Psykologi edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Tehtävänkuva muodostuu ensisijaisesti kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin edistämiseen tähtäävästä yhteisöllisestä työstä, konsultaatiosta, asiakastyöstä sekä yhteistyön koordinoimisesta kotien ja sidosryhmien kanssa.

Opiskeluhuollon psykologi on psykologisen kehityksen, psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen asiantuntija kouluyhteisössä. Työ on erittäin monipuolista, joten pääset hyödyntämään psykologin ammatillista osaamista laajasti. Opiskeluhuollon jäsenenä psykologi toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden kanssa.

Haettavana oleva psykologi sijoittuu opiskeluhuollon palveluyksikköön Espoonlahden psykologien tiimiin, jolla on oma ammatillinen esimies. Esimieheltä ja tiimiltä saa hyvää perehdytystä ja tukea omaan työhönsä sekä tukea työhyvinvointiin. Myös säännöllinen työnohjaus tukee työssä suoriutumista ja jaksamista.

Tervetuloa mukaan Espoon monilukuiseen opiskeluhuollon psykologien työyhteisöön!

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki

Työaika: 37h 45 min /viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi.
Pätevien hakijoiden puuttuessa myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kiinnostusta työskennellä kouluyhteisöjen, lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Arvostamme kokemusta yhteisöjen, lasten tai nuorten kanssa tehtävästä työstä. Koulumaailman tuntemus luetaan eduksi.

Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua ja 10 lukiota, joissa opiskelee noin 29 000 oppilasta ja 4 900 opiskelijaa.