(Poistunut julkaisusta)

Psykologi, 4 tehtävää, sijaisuudet
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Avoinna 4 määräaikaista psykologin sijaisuutta esi- ja perusopetuksessa. Sijaisuudet ovat erimittaisia ja kokoaikaisia sijaisuuksia.

Psykologi edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Tehtävänkuva muodostuu ensisijaisesti kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin edistämiseen tähtäävästä yhteisöllisestä työstä, konsultaatiosta, asiakastyöstä sekä yhteistyön koordinoimisesta kotien ja sidosryhmien kanssa.

Opiskeluhuollon jäsenenä psykologi toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden kanssa. Tehtävä mahdollistaa laajan perehtymisen lastenpsykiatrian että lastenneurologian häiriöiden kirjoon ensiarviokontaktien, tutkimusten sekä terapeuttisten tukikontaktien muodossa. Tehtävään sisältyy neuropsykologin sekä psykoterapeutin työnohjaus, alueellisen tiimin perehdytys ja tuki sekä laajat kouluttautumismahdollisuudet. Mahdollisuus tulla osaksi Espoon monilukuista psykologien työyhteisöä.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Kamreerintie 3 B, 02770 Espoo

Työaika: 38 h 15 min/viikko

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.

Tehtävässä edellytetään: Hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kiinnostusta työskennellä kouluyhteisöjen, lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Arvostamme: Kokemusta yhteisöjen, lasten tai nuorten kanssa tehtävästä työstä. Koulumaailman tuntemus luetaan eduksi.