(Poistunut julkaisusta)

Psykolog
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2020

Beskrivning av jobbet

Helsingfors psykiatri- och missbrukartjänster är indelade i sex servicehelheter där psykologer arbetar inom linjerna för akutvård, vård av affektiva störningar, psykoser och linjen för missbrukartjänster.

Vi söker nu en psykolog till en tidsbunden anställning i den svenskspråkiga arbetsgruppen från 22.6 till 31.12.2020 eller enligt avtal. Också arbete på deltid är möjligt. Den svenskspråkiga arbetsgruppen hör till linjen för akutvård inom psykiatri- och missbrukartjänsterna och arbetar vid Fiskhamnens central för hälsa och välbefinnande.

Den svenskspråkiga arbetsgruppen erbjuder service åt alla svenskspråkiga patienter inom den psykiatriska öppenvården i Helsingfors och arbetet är därmed mycket mångsidigt. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. utredningar och bedömningar av patienter, planering av vård och rehabilitering och utförande av vården som en del av det mångprofessionella samarbetet i arbetsgruppen. Du har också möjlighet att delta i planering och handledning av grupper. Psykologiska utredningar kan också ingå i arbetet. Du får dessutom en chans att vara med och utveckla den svenskspråkiga arbetsgruppens verksamhet.

Helsingfors stad erbjuder personalförmåner bl.a. i form av goda fortbildningsmöjligheter och arbetsresesedlar. Helsingfors stad har också tjänstebostäder.

Vänligen fyll i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi

Behörighetsvillkor:

Psykologie magister (högre högskoleexamen) och legitimering i Finland.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Dessutom förutsätter vi:

Erfarenhet inom vuxenpsykiatri. Du måste också behärska de viktigaste metoderna för bedömning och utredning inom klinisk psykologi.

Vi värdesätter:

Kännedom av Helsingfors stads psykiatri- och missbrukartjänsters tjänstesystem. Lämplig tilläggsutbildning t.ex. inom psykologisk bedömning eller kortterapeutisk intervention.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

För mera information kan du kontakta psykolog Rosa Donner (svenskspråkiga arbetsgruppen), rosa.donner@hel.fi, tfn 09 - 31023441 eller ledande psykolog Emma Salo, emma.salo@hel.fi, tfn 09 - 31058367.

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/ocksa-pa-svenska/