(Poistunut julkaisusta)

Psykolog
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.4.2019

Tehtävän kuvaus


Vi söker en svenskspråkig psykolog till en visstidsanställning från den 6 maj 2019 till den 21 mars 2020 eller efter överenskommelse. Även deltidsanställning är möjlig. I början av anställningen är placeringsstället Munksnäs hälsostation. I arbetet förutsätts också goda kunskaper i finska.

Rådgivningsbyråernas psykologtjänster är en del av specialtjänsterna för familjer. Det finns 14 rådgivningspsykologer som arbetar på familjecentret och på mödra- och barnrådgivningsbyråerna.

Arbetsformerna är stödsamtal med mödrarådgivningens klienter, föräldrahandledning och undersökningar av barn. Målet med psykologens arbete är att stödja barnets utveckling och föräldraskapet samt identifiera eventuella problem i ett tidigt skede och ordna nödvändigt stöd i samarbete med andra aktörer som arbetar med barnfamiljer. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn.

Kelpoisuusehto


Psykologie magister (högre högskoleexamen) och legitimering i Finland.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.

Den sökande skall före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

Luemme eduksi


3332,13 e/mån