(Poistunut julkaisusta)

Psykolog
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2018

Tehtävän kuvaus


Vi söker en svenskspråkig psykolog till en visstidsanställning från den 2 januari till den 30 juni 2019 eller efter överenskommelse. Även deltidsanställning är möjlig. I början av anställningen är placeringsstället Munksnäs hälsostation. I arbetet förutsätts också goda kunskaper i finska.

Rådgivningsbyråernas psykologtjänster är en del av specialtjänsterna för familjer. Det finns 14 rådgivningspsykologer som arbetar på familjecentret och på mödra- och barnrådgivningsbyråerna.

Arbetsformerna är stödsamtal med mödrarådgivningens klienter, föräldrahandledning och undersökningar av barn. Målet med psykologens arbete är att stödja barnets utveckling och föräldraskapet samt identifiera eventuella problem i ett tidigt skede och ordna nödvändigt stöd i samarbete med andra aktörer som arbetar med barnfamiljer. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn.

Lämna in din ansökan på adressen helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Behörighetsvillkor: Behörighetskravet är magisterexamen i psykologi (högre högskoleexamen) och legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, 1200/2007) i Finland.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga kunskaper i finska.


Luemme eduksi


3299,14 e