(Poistunut julkaisusta)

Psykolog till familjerådgivningen
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2020

Beskrivning av jobbet

Vi söker en psykolog till Svenska familjerådgivningen i Berghäll, Helsingfors. På familjerådgivningen arbetar psykologen i ett mångprofessionellt team tillsammans med en annan psykolog och två socialarbetare.

Som psykolog på familjerådgivningen fungerar du som sakkunnig för barns och ungdomars psykiska utveckling och en viktig uppgift är att känna igen och förebygga riskfaktorer för utvecklingen samt stärka skyddande faktorer. Till arbetsbilden hör psykologiska utredningar, utredningar av växelverkan och familjedynamik samt bedömning och planering av vårdbehov. Till arbetet hör också behandling av utvecklingsmässiga kriser och traumatiska kriser samt att stöda familjer med terapeutiska metoder.

Familjerådgivningens psykolog ger även psykologiskt specialiststöd i olika samarbetsnätverk och tar ställning i situationer där det fattas beslut som inverkar barnets psykiska hälsa och välmående. Till arbetsuppgifterna hör även innehållsmässig utveckling av familjerådgivningens tjänster.

Behörighetskrav:

Psykologi magister, samt legitimering i Finland och specialiseringsutbildning inom uppfostrings- och familjerådgivningen eller motsvarande psykoterapiutbildning som godkänns av Valvira.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.

Vi räknar som en merit:

Erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer, som innebär psykosocialt stöd.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Eva Bützow-Uoti, ledande psykolog 0931044959