Psykolog, psykiatri- och missbrukartjänster
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2021

Beskrivning av jobbet

Helsingfors psykiatri- och missbrukartjänster är indelade i sex servicehelheter där psykologer arbetar inom linjerna för akutvård, vård av affektiva störningar, psykoser och linjen för missbrukartjänster.

Vi söker nu en psykolog till en tidsbunden anställning vid den svenskspråkiga arbetsgruppen. Den svenskspråkiga arbetsgruppen hör till linjen för akutvård inom psykiatri- och missbrukartjänsterna och arbetar vid Fiskhamnens central för hälsa och välbefinnande.

Som medlem i arbetgruppen får du arbeta med varierande psykiatriska störningar. Den svenskspråkiga arbetsgruppen erbjuder service åt alla svenskspråkiga patienter inom den psykiatriska öppenvården i Helsingfors och arbetet är därmed mycket mångsidigt. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. utredningar och bedömningar av patienter, planering av vård och rehabilitering samt utförande av vården som en del av det mångprofessionella samarbetet i arbetsgruppen. Arbetsgruppens psykolog deltar också i att planera och handleda grupper. Psykologiska utredningar kan också ingå i arbetet. Du får dessutom en chans att vara med och utveckla den svenskspråkiga arbetsgruppens verksamhet.

En del av arbetet kan utföras på distans och det är också möjligt att komma överens om arbete på deltid. Förutom ett intressant och varierande arbete erbjuder vi dig Helsingfors stads personalförmåner, bl.a. goda fortbildningsmöjligheter, arbetsresesedlar och rabatt på idrotts- och kulturaktiviteter. Helsingfors stad har också tjänstebostäder. Ta gärna kontakt ifall du har frågor om detta!

Till denna uppgift tillämpas ett rekryteringstillägg på 10%. Tillägget adderas på lönen i ett års tid. Som medlem i i en svenskspråkig arbetsgrupp berättigas du även språktillägg.

Vänligen fyll i din ansökan på finska via: helsinkirekry.fi. Vi väntar på din arbetsansökan!

Behörighetskrav:

Psykologie magister (högre högskoleexamen) och legitimering i Finland.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi värdesätter arbetserfarenhet från den psykiatriska specialsjukvården och erfarenhet av psykosociala vårdformer (t.ex. ACT, DBT, schematerapi, IPT samt kognitiva och kognitiv-behaviorala metoder).

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

13.9-17.9 Överskötare Laura Simoila, tel. 040 647 1750, laura.simoila@hel.fi Fr.o.m. 18.9 Chef för förstalinjenstjänster Sami Keränen, tel. 050 402 5489, sami.keranen@hel.fi

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot