(Poistunut julkaisusta)

Prosessi-insinööri, HNO3 & Energia
Yara Suomi Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2019

Yaran Uudenkaupungin tehtailla tuotetaan NPK-lannoitteita ja typpihappoa sekä kotimaan tarpeisiin että vientiin. Toimipaikallamme työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 240 yaralaista osaajaa. Olemme haluttu työnantaja ja tarjoamme kilpailukykyisen palkan sekä muut edut.


Energiaosasto, jonne avoinna oleva tehtävä sijoittuu, vastaa typpihapon tuotannosta kahdella tehtaalla, energian tuotannosta ja jakelusta, ammoniakin ja happojen purkamisesta, lastaamisesta ja varastoinnista sekä vesien käsittelystä.a.

Vastuut:

Prosessi-insinöörillä on aktiivinen rooli turvallisten toimintatapojen edistämisessä. Operatiivisessa toiminnassa prosessi-insinööri osallistuu tuotannon käyttö- ja ylläpitotöiden koordinointiin ja toimii saumattomassa yhteistyössä osaston muun henkilöstön, kunnossapidon sekä muiden toimintojen kanssa laitosten turvallisen ja luotettavan käytön varmistamiseksi. Pääasialliset vastuut ovat:

  • tuotannollisen toiminnan tukeminen
  • työlupien koordinointi
  • laitteiden, prosessien ja toimintatapojen sekä dokumentaation kehittäminen
  • investointiprojekteihin osallistuminen
  • riskienarvioinnit, ohjeistukset, selvitykset ja raportoinnit

Edellytykset:

  • soveltuva tekninen korkeakoulututkinto (insinööri, maisteri, DI)
  • aiempaa työkokemusta esim. teollisuudesta, energia- tai suunnittelualalta
  • sitoutuminen jatkuvan parantamisen periaatteisiin
  • tinkimätön turvallisuusasenne
  • hyvä suomen- ja englanninkielen taito sekä vuorovaikutustaidot
  • kyky ja halu ottaa vastuuta sekä ongelmanratkaisukyky

Eduksi katsotaan:

  • turvallisuus-, kemikaali-, painelaite- ym. lainsäädännön tuntemus sekä mahdolliset pätevyydet
  • prosessiturvallisuusosaaminen
  • aiempi kokemus riskienarviontimenettelyistä (esim HAZOP)

Lisätietoja:

Lähetä cv:si ja palkkatoiveesi 29.9.2019 mennessä www.yara.com/careers nettisivujen kautta.