(Poistunut julkaisusta)

Projektplanerare/ Projektisuunnittelija
Helsingfors stad, fostrans- och utbildningssektorn

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Är du intresserad av att arbeta som projektplanerare inom personaltjänsterna? Uppgiften erbjuder en utsiktsplats över den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och rekryteringsvärlden. 

Som projektplanerare får du rekrytera nya proffs för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och stärka förutsättningarna för behållande av de nuvarande högkvalificerade medarbetarna.

Du arbetar tillsammans med daghemsföreståndare, ledningen och HR-sakkunniga samt andra samarbetspartner. 

Din närmaste kollega är projektkoordinatorn, som koordinerar åtgärder som syftar till att säkerställa tillgången till och behållandet av personal inom småbarnspedagogiken på sektornivå. 

I egenskap av projektplanerare bereder och förverkligar du mångsidiga proaktiva rekryteringsåtgärder, såsom rekryteringsmarknadsföring, rekrytering enligt målgrupp, kontakter med potentiella arbetssökande, samarbete med läroinrättningar och kartläggning av olika kanaler i syfte att hitta nya sökandegrupper. Du stöder och sparrar daghemsföreståndarna i samband med rekrytering och samarbetar med bemanningsföretaget Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Till dina uppgifter hör också att ta fram rapporter och utredningar med anknytning till personaltillgången samt sköta beredningsarbetet för den arbetsgrupp på stadsnivå som utvecklar rekryteringen inom småbarnspedagogiken. 

Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska. Kännedom om småbarnspedagogik betraktas som en merit. Goda kommunikations- och nätverksfärdigheter är en förutsättning för att du ska lyckas i uppgiften. Vi uppskattar ett kundorienterat och lösningscentrerat arbetsgrepp, rapporteringskunnande och god verkställighetsförmåga.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen.

Du arbetar som en del av enheten personalresurstjänsterna, som ansvarar för uppgifter såsom bl.a. strategisk personalplanering, rekrytering, omplacering och rapportering.

Uppgiften börjar 1.2.2020 eller enligt överenskommelse. 

 

Kiinnostaako sinua työ henkilöstöpalvelujen projektisuunnittelijana? Tehtävä tarjoaa näköalapaikan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja rekrytoinnin maailmaan.

Projektisuunnittelijana pääset rekrytoimaan uusia osaajia ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja vahvistamaan nykyisten ammattilaisten pysyvyyttä. 

Työskentelet yhdessä esimiesten, johdon ja HR-ammattilaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Työparinasi toimii projektikoordinaattori, joka koordinoi varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyviä toimenpiteitä toimialatasolla. 

Projektisuunnittelijana valmistelet ja toteutat monipuolisia ennakoivan rekrytoinnin toimenpiteitä kuten rekrytointimarkkinointia, rekrytointia kohderyhmittäin, yhteyksiä potentiaalisiin työnhakijoihin, oppilaitosyhteistyötä sekä erilaisten kanavien kartoitusta uusien hakijaryhmien löytämiseksi. Tuet ja sparraat päiväkodin johtajia rekrytoinnissa sekä teet yhteistyötä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu erilaisten henkilöstön saatavuuteen liittyvien raporttien ja selvitysten tuottaminen sekä valmistelutyö varhaiskasvatuksen rekrytointia kehittävälle kaupunkitasoiselle työryhmälle. 

Tehtävä edellyttää hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää suomen kielen taitoa. Katsomme eduksi varhaiskasvatuksen tuntemuksen. Hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot ovat edellytyksiä tehtävässä onnistumiseen. Arvostamme asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta, raportointiosaamista sekä hyvää toimeenpanokykyä. 

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

Työskentelet osana henkilöstöresurssipalvelut -yksikköä, joka vastaa mm. strategiseen henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin, uudelleensijoittumiseen ja raportointiin liittyvistä tehtävistä.

Tehtävä alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.