(Poistunut julkaisusta)

Projektityöntekijä Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.4.2020

Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, Nuoriso
Monitoimitila Liito

Lummetie 2 B C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 26.05.2020 tai sopimuksen mukaan - 30.04.2021


Haemme Vantaan kaupungin nuorisopalveluihin projektityöntekijää Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Nuorisotyö raiteilla -hanke on Vantaan, Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Järvenpään kaupunkien yhteishanke, jota koordinoi Vantaan kaupunki. Hankkeen kumppaneina toimivat Väylävirasto, HSL, HKL, raideliikennevalvomot sekä Aseman Lapset ry. Yhteistyötä tehdään myös kauppakeskusten järjestyksenvalvonnan kanssa sekä monien järjestöjen ja seurakuntien nuorisotoimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Raidenuorisotyössä työntekijät jalkautuvat julkisen liikenteen kulkuvälineisiin, asemapaikoille, kauppakeskuksiin ja liikenteen solmukohtiin kohdaten nuoria. Työn tavoitteena on turvata nuorten liikkumista ja ajanviettoa sekä mahdollistaa heille tarvittava palveluohjaus, mikäli siihen nähdään tarvetta.  

Raidenuorisotyö on monipuolista ja sitä toteutetaan moniammatillisissa laajoissa verkostoissa. Työtä toteutetaan yli kuntarajojen pääkaupunkiseudun alueella, mutta pääasiallinen työympäristö on kehärata ja sen ympäristö. Työtä toteutetaan työpareittain. 

Haemme nyt Vantaalle määräaikaista projektityöntekijää toimimaan hankkeen jalkautuvassa raidenuorisotyössä ajalle 15.5.2020-30.4.2021. Työ koostuu mm. raidenuorisotyöstä, tavoitteellisesta yksilö- ja pienryhmä toiminnasta, koulu- ja verkostoyhteistyöstä, koulutus- ja asiantuntijatehtävistä sekä raportointi- ja muista hanketehtävistä. Työaika painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. 

Ensisijainen työpiste sijaitsee Nuorten monitoimitila Liidossa Tikkurilassa (Lummetie 2Bc).

Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen työympäristön, jota kehitetään jatkuvasti Vantaan kaupungin arvojen mukaiseen työskentelyyn kuuluvat avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Tukenasi on hyvä työterveyshuolto, esimiestuki ja tarvittaessa työnohjaus. Verkostoidumme ja kouluttaudumme tarpeen mukaan.

Hakijalta odotamme

  • Valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön sekä kykyä jalkautumiseen
  • Hyviä vuorovaikutus- ja kohtaamisen taitoja
  • Hyviä verkostotyön taitoja ja halua toimia moniammatillisissa työryhmissä
  • Kykyä havainnoida nuorisoilmiöitä, analysoida havaitsemaansa ja tuottaa siitä jäsentynyttä tietoa suullisesti ja kirjallisesti
  • Hyviä työyhteisötaitoja sekä kehittävää ja reflektoivaa työotetta
  • Joustavuutta ja muutosvalmiutta

Tutustu Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen tästä linkistä ja lue lisää tästä linkistä.

Haastattelut tehtävään järjestetään 12.5 klo 13-16 välisenä aikana sekä 18.5 klo 13-17 välisenä aikana.


Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  soveltuva AMK tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: alan koulutusta ja kokemusta nuorten parissa työskentelystä.

Luemme eduksi: 
• Viestinnällisen osaamisen ja sosiaalisen median hallinnan
• Kielitaidon
• Ensiaputaidot
• Kokemuksen kohdennetusta nuorisotyöstä
• Kouluttajana toimimisen taidot

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2368,15 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Lehikoski Arja

+358 43 826 6922, arja.lehikoski@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin klo 8.30-15.00


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.