(Poistunut julkaisusta)

Projektityöntekijä kehitysvammaisten hoitopolut -selvitystyöhön.
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.3.2020

Haetaan määräaikaista projektityöntekijää kehitysvammaisten hoitopolut -selvitystyöhön.

PKS-soster on kokouksessaan 7.2.2020 päättänyt käynnistää Uudenmaan alueella selvityksen kehitysvammaisten hoitopolkujen ja hoidon porrastuksen määrittämiseksi. Tehtävään on nimetty alueen kuntien ja kuntayhtymien (Espoo, Helsinki, Karviainen, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Keusote, Porvoo, Sipoo, Vantaa), HUS:in, Eteva kuntayhtymän ja Kårkulla samkommunin edustajista koostuva johtoryhmä, jonka työn tueksi nyt haetaan määräaikaista resurssia.

Johtoryhmän ja projektityöntekijän tehtävänä on

- Määritellä HUS-alueelle malli toteuttaa kehitysvammaisten terveyspalveluja ja palveluketjua huomioiden primaari, sekundaari, tertiaaritasot (terveysasema, poliklinikka, HUS psykiatria / erikoissairaanhoito, Etevan kehitysvammapsykiatriset jaksot).

- Suunnitella hoidon porrastus, palvelusisällöt ja konsultaatiomuodot.

- Arvioida nykyisten kehitysvammapoliklinikoiden (Hki, Espoo, Vantaa, Eteva) sekä kuntien muiden kehitysvammaisten terveyspalveluja tuottavien yksiköiden ja toimintojen mahdollinen yhdistyminen alueellisen palvelun ja osaamisen turvaamiseksi.

- Arvioida nykyisen HUS kehitysvammapsykiatrisen palvelun kehittämistarpeet sekä mahdolliset laajentumiset / uudelleen suuntautumiset.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Vammaispalvelut

Työaika: 36 h 45 min. Tehtävä mahdollistaa myös osa-aikaisen työn (esim. 80 % työaika).

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään: Kykyä omatoimiseen työskentelyyn, hyvää kokonaisuuksien hallintaa ja uusien asioiden haltuunottoa, kykyä hahmottaa terveyspalvelujen palvelukokonaisuuksia.

Arvostamme: Perehtyneisyyttä kehitysvammaisuuteen sekä kokemusta projektihallinnasta ja projektityöstä.