(Poistunut julkaisusta)

Projektityöntekijä (3 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.2.2021

Beskrivning av jobbet

Hae työhönvalmentajaksi ainutlaatuiseen kehittämishankkeeseen!

Haemme kolmea työhönvalmentajaa IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeeseen
Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluiden psykoosipalveluiden työhönvalmennustiimiin.

IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen tavoitteena on jalkauttaa tuetun työllistymisen menetelmä osaksi psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja työllistymistä edistäviä palveluita. Hanke toteutetaan Kalasataman ja Malmin psykoosipoliklinikoilla vuosina 2021-2022. Hankkeen toimintamalli ja asiakasprosessi noudattavat IPS-menetelmän mukaisia arviointikriteereitä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa. Hankkeeseen rekrytoidaan projektipäällikkö ja kolme työhönvalmentajaa, jotka muodostavat työhönvalmennustiimin.

Lisätietoa kehittämishankkeesta:

Osana helmikuussa 2020 vahvistettua Kansallista mielenterveysstrategiaa kehitetään työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja IPS- Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeella vuosina 2020-2022. IPS-toimintamallista on saatu kansainvälisesti hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Toimintamalli ei kuitenkaan ole ollut suomalaisessa palvelujärjestelmässä laajasti käytössä ja nyt sen vaikuttavuutta on tarkoitus arvioida myös Suomen kontekstissa.
IPS-kehittämishanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Hanketta toteuttavat valtionavustusta saaneet Helsingin kaupungin Psykoosipalvelut, HUS Psykiatria yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote.
Kehittämishankkeen tavoitteet ovat:
- Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen ja työllisyyden edistäminen
- Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen
- Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen
- IPS -toimintamallin laajemman käyttöönoton tukeminen Suomessa.

Valtionavustushankkeissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla tuetun työllistymisen näyttöön perustuva IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Hankkeissa työllistymisen tuen ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen sekä työllistyvien osalta työterveydenhuollon palveluista rakennetaan toisiaan tukeva palveluprosessi.
Osana IPS-kehittämishanketta toteutetaan myös arviointitutkimus, jolla selvitetään IPS-toimintamallin käyttöönottoa ja toteutusta, toimintamallin soveltuvuutta kohderyhmille ja suomalaiseen toimintaympäristöön sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluu toteuttaa IPS-työhönvalmennusta tukemalla asiakkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille heidän ammatillisten tavoitteidensa ja osaamisensa mukaisiin tehtäviin. Työhönvalmentajat tarjoavat asiakkaille tiivistä, oikea-aikaista ja rinnalla kulkevaa tukea työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentajat osallistuvat säännöllisesti psykiatrisen hoitotiimin tapaamisiin pitääkseen yllä tiivistä yhteistyötä työhönvalmennuksen ja hoitotahon välillä. Lisäksi työhönvalmentaja kartoittaa olemassa olevia ja uusia työtehtäviä ja neuvottelee niistä työnantajien kanssa työnantajatapaamisissa. Työnantajatapaamisten tarkoituksena on työnantajan rekrytointitarpeiden ymmärtäminen, IPS-toimintamallin tarjoamasta tuesta kertominen sekä työnantajan tarpeisiin soveltuvan työnhakija-asiakkaiden esiintuominen.

Tarjoamme sinulle kaupungin henkilöstöedut, esimerkiksi työsuhdematkalippuedun ja laajat koulutusmahdollisuudet työhönvalmentajan tehtäviin liittyvän osaamisen edistämiseksi. Helsingin kaupungilla on myös työsuhdeasuntoja.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehdot: soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisäksi edellytämme vahvaa ymmärrystä työllistymistä tukevista palveluista, työelämäkysymyksistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä kohdata asiakas yksilöllisesti ja tukea hänen vahvuuksiaan.

Luemme eduksi työkokemuksen mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden kanssa työskentelystä, työllistymistä tukevista palveluista ja työelämäkysymyksistä sekä työhönvalmennukseen suuntautuvan Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon. Mikäli rekrytoitavalla työhönvalmentajalla ei ole ko. tutkintoa, suorittaa hän tutkinnon tai osia siitä työssäoloaikana. Tällöin rekrytoitavan työhönvalmentajan tulee täyttää koulutuksen pääsyvaatimukset, jotka koostuvat oppilaitoksen määrittelemästä soveltuvasta pohjakoulutuksesta, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisista tiedoista ja taidoista ja aikaisemmin hankitusta osaamisesta/alan työkokemuksesta.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Psykososiaalisen työn päällikkö Kaisu Maunuksela, p. 09 310 62462 kaisu.maunuksela@hel.fi Päällikkö Jussi Niemi-Pynttäri, p. 09 310 58662, jussi.niemi-pynttari@hel.fi