(Poistunut julkaisusta)

Projektitutkija
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.6.2020

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava tehtävä:

PROJEKTITUTKIJA ARKTORI-hankkeeseen ajalle 1.9.2020-30.6.2021

ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori (School Leadership in the Arctic) on Lapin yliopiston koordinoima tutkimusperustainen kehittämishanke. Oulun ylipisto on yksi hankkeen osatoteuttaja. Hanke kiinnittyy maakunta- ja SOTE -uudistuksiin ja hyvinvointityön johtamiseen sivistys- ja SOTE -yhteistyössä. Hankkeessa luodaan malli rehtoreiden verkostoitumiseen ja mentorointiin sekä paikalliset olosuhteet huomioivaan rehtorikoulutukseen ja koulujen arkeen kiinnittyvään täydennyskoulutukseen. Oulun yliopiston osuus hankkeessa on erityisesti mentoroinnin kehittäminen rehtoreiden työn tukemiseksi. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Projektitutkijan tehtävässä päävastuusi ovat tutkimustyön ja tutkimuksen organisointiin liittyvissä tehtävissä. Tehtäviisi kuuluu myös yhteistyö hankkeen muiden toimijoiden kanssa, osallistuminen hankkeessa järjestettävien mentorointikoulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä.

Projektitutkijana edellytämme sinulta vähintään kasvatustieteen maisterin tutkintoa ja yliopistokoulutuksen hyvää tuntemusta. Kokemus tutkimus- ja projektityöskentelystä sekä tutkimus- ja selvitystoiminnasta antaa sinulle hyvät lähtökohdat tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Meneillään oleva väitöskirjatutkimus tai tohtorinkoulutus katsotaan sinulle eduksi.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä täytetään 1.9.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Työn arvioitu kesto on 30.6.2021 asti. Työsuhteessa noudatetaan 5kk koeaikaa. Jätä hakemus CV:n ja motivaatiokirjeen kera sähköiseen järjestelmään viimeistään 31.7.2020.  

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä outi.ylitapio-mantyla@oulu.fi p. 0294 483632