(Poistunut julkaisusta)

Projektitutkija
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Oulun yliopistossa on haettavana Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikköön seuraava tehtävä:

OSA-AIKAINEN PROJEKTITUTKIJA (50%) HARVE-hankkeeseen ajalle 1.9.2019-31.12.2020.

HARVE-hanke kohdistuu pedagogisen harjoittelun ja sen ohjauksen kehittämiseen varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksessa. Hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen tähtäävistä hankkeista. HARVE-hankkeessa painopisteenä on harjoittelupäiväkotien verkoston kehittäminen ja alueellisen yhteistyön laajentaminen Pohjois-Suomessa sekä yhteistyön vahvistaminen yliopiston sisällä opettajakoulutusten sekä Oulun Normaalikoulun kesken.  

Projektitutkijan tehtäviin kuuluu opettajankoulutukseen sisältyvään harjoitteluun liittyvän aiemman kansallisen ja kansainvälisen varhaiskasvatustutkimuksen kartoittaminen, artikkeleiden kirjoittaminen hankkeeseen liittyen, tutkimuskyselyjen työstäminen sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä.

Projektitutkijalta edellytetään vähintään kasvatustieteen maisterin tutkintoa, varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen ja käytännön kentän hyvää tuntemusta. Kokemus tutkimus- ja projektityöskentelystä, tutkimus- ja selvitystoiminnasta sekä verkko-opetuksen suunnittelusta katsotaan hakijalle eduksi. Meneillään oleva väitöskirjatutkimus tai tohtorinkoulutus katsotaan eduksi.

Tehtävä sijoittuu yliopiston muun henkilöstön vaativuustasolle 7-8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 31.7.2019. Liitä hakemukseen CV ja motivaatiokirje. Tehtävä täytetään 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä outi.ylitapio-mantyla(at)oulu.fi p. 0294 483632 ja

professori (vs.) Anna-Maija Puroila anna-maija.puroila(at)oulu.fi p. 0294 48 4215