(Poistunut julkaisusta)

Projektitutkija tai tutkijatohtori
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREen Ouluun tai Nivalaan

PROJEKTITUTKIJAA tai TUTKIJATOHTORIA

MicroENTRE on kansainvälinen tutkimusryhmä, jonka tavoitteena on tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. MicroENTRE koordinoi nopeasti laajenevaa mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkostoa (ydinryhmätoimintaa). Verkosto toimii tällä hetkellä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Savossa.

Projektitutkijan / tutkijatohtorin tehtävät liittyvät Mikroyrittäjyyskeskuksen hankkeiden toteuttamiseen. Toimenkuvaan kuuluu: 1) osallistuminen Mikroyrittäjyyskeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti, 2) mikroyrittäjien kasvun ja kansainvälistymisen vertaisverkoston toiminnan ja virtuaalisen alustan kehittäminen yhdessä verkostokoordinaattorin ja alueellisten toimijoiden kanssa, sekä 3) tutkimus mikroyritysten vertaisverkostotoiminnasta kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tutkija toimii tiiviissä yhteistyössä tutkimusjohtajan ja verkostokoordinaattorin kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (tutkijatohtorilta väitöstutkimusta), erinomaista englanninkielen hallintaa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää työskentelyä tiiviisti verkostoon osallistuvien yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa sekä jonkin verran matkustelua yhteistyökumppaneiden luo. Arvostamme itsenäistä työotetta, kehittämisaktiivisuutta ja kokemusta projektiluonteisesta työskentelystä. B-ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Määräaikainen työsuhde alkaa 15.3.2019 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.3.2020 saakka. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8-9. Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Hakemus liitteineen (cv, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään to 28.2.2019.

Lisätiedot:
Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi(at)oulu.fi, p. 050 466 2832
Johtaja Matti Muhos, matti.muhos(at)oulu.fi, p. 0400407590