(Poistunut julkaisusta)

PROJEKTITUTKIJA TAI TUTKIJATOHTORI
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREen

PROJEKTITUTKIJAA TAI TUTKIJATOHTORIA

Tutkija toimii ESR-rahoitteisissa Mindbusiness- ja Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (TotYK) -hankkeissa.

MindBusiness -hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa. Mikroyrittäjyyskeskus vastaa hankkeessa yrittäjyysopintojen vaikuttavuuden arvioinnista ja raportoinnista sekä arvioinnin julkaisemisesta sekä yleistajuisesti että tieteellisesti. Arvioinnin tulosten pohjalta tehdään ehdotuksia opintokokonaisuuden muutostarpeista. Tutkijan osallistuu myös yritysverkoston hallintaan, yritysverkoston toimintaan sekä kyselylomakkeen suunnitteluun. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

TotYK –hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa ja varmistaa strategian jalkauttaminen koulutusorganisaatioissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutusorganisaatiot ja niiden opetus- ja TKI-henkilöstö ja opiskelijat sekä yrittäjyyskasvatuksen tukitoimijat. Mikroyrittäjyyskeskuksen vastuulla on arvioida kesäyrittäjyyden ja osuuskuntamallin/yrittäjyyslinjan vaikutuksia opiskelijoiden yrittäjyysintentioihin sekä pilotoida kunta- tai organisaatiokohtaisia yritysyhteistyömalleja. Hankkeen päätoteuttaja on Centria-AMK.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen YES-aluetoimija. Tutkija toimii YES-verkostotoimijana oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen koulutusten ja tuen toteuttamisessa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (tutkijatohtorilta väitöstutkimusta), koulutus- ja julkaisukokemusta, erinomaista englanninkielen hallintaa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä on eduksi Suomen koulutusjärjestelmän ja yrittäjyyskasvatuksen tuntemus. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää työskentelyä tiiviisti hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten ja yritysten kanssa. Arvostamme itsenäistä työotetta, kehittämisaktiivisuutta ja kokemusta projektiluonteisesta työskentelystä. Lisäksi hakemamme henkilö on työskentelytavaltaan liiketoiminta- ja asiakaslähtöinen ja oppimishaluinen. Henkilö kykenee toimimaan paineen alla, on innostava ja energinen sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa. Tehtävä edellyttää matkustamista Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Määräaikainen työsuhde alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan ja kestää vuoden 2019 loppuun. Tehtävässä noudatetaan TES:n mukaista koeaikaa.

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8-9. Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen (cv, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään pe 25.1.2019.

Lisätiedot:

va. tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi(at)oulu.fi, p. 050 466 2832
johtaja Matti Muhos, matti.muhos(at)oulu.fi, p. 040 0407590