(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Tehtävän kuvaus

PROJEKTISUUNNITTELIJA, rakenneuudistus -hankekokonaisuus, palveluverkon ja -ketjujen hallinta.

Tule tekemään tulevaisuuden sotea!

Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Rakenneuudistus -hankkeissa. Tarkoituksenamme on varmistaa Helsingin laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin sekä kehittää yhteistoimintaa yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Haluamme, että toimintamme vastaa helsinkiläisten yksilöllisiin tarpeisiin ja että he saavat palvelunsa sujuvasti kaikissa meidän järjestämissä palveluissa.

Meillä on jo paljon toimivia rakenteita ja toimintamalleja, joiden kehitystyötä jatketaan.
Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

Rakenneuudistus -hankekokonaisuudessa luodaan Helsinkiin uuden sote-ratkaisun mukaiset rakenteet ja mallit, joilla vastataan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitetilana on, että hankkeen myötä Helsinki vahvistaa entisestään palvelujen järjestämisosaamistaan luomalla tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja oman ja ostetun palvelutuotannon hallintaan. Rakenneuudistus-hankekokonaisuus jakautuu neljään osa-alueeseen, joille jokaiselle on määritetty oma tavoitteensa: johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, palveluverkkojen- ja ketjujen hallinnan kehittäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen sekä toimintatapojen ja prosessien kehittäminen digitaalisten välineiden avulla.

Projektisuunnittelijana vastaat johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alueeseen kuuluvan palveluverkon ja ketjujen hallinta- kokonaisuuden koordinoinnista ja etenemisestä. Kokonaisuuden tavoitteena on palveluverkon optimointi palveluittain ja toiminnoittain, palveluverkkosuunnitelman päivittäminen, palveluketjujen johtamis- ja ohjausmallien kehittäminen sekä yhdyspintojen ja yhteistoimintamallien kehittäminen. Teet tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan ydinpalveluiden, kaupunkiympäristötoimialan, rakenneuudistus -hankkeen projektipäällikön sekä muiden projektitiimien ja ohjausryhmän kanssa. Tehtävä sijoittuu osaksi toimialan Tilapalvelut-yksikköä.

Meillä pääset tekemään työtä osana valtakunnallisesti merkittävää hanketta. Suurena toimijana me annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen, ja mukavat kollegat ja hyvä työyhteisö toivottavat sinut tervetulleeksi viihtymään työssä!

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset aikaisempaa kokemusta projektien johtamisesta palvelutoiminnan kehittämisen parissa sekä sote-toimialan tuntemusta. Kokemuksesta palveluverkkojen suunnittelusta ja toimitiloista on etua, kuten kuntasektorin tuntemuksestakin.

Lisäksi odotamme sinulta:
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- vahvaa projektiosaamista ja kykyä hallita isoja kokonaisuuksia
- erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
- Itseohjautuvaa, aktiivista työotetta sekä paloa palveluiden kehittämiseen

Täytä hakemus viimeistään 10.8.2020, osoitteessa www.helsinkirekry.fi.
Liitäthän mukaan myös CV:n.
Rekrytointiprosessissa kumppaninamme toimii Psycon, joka myös käsittelee tehtävään hakeneiden hakemuksia ja henkilötietoja.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen, to 30.7. klo 12-13 ja to 6.8. klo 14-15 puh. 050 575 9337, pirjo.sipilainen@hel.fi.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/helsinki-tyonantajana