(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2019

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->


Haettavana on
projektisuunnittelijan tehtävä ajalle 1.10.2019 - 31.8.2021.


Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.


Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.


Projektisuunnittelijan tehtävänä on psykologian laitoksessa toimivan monitieteisen aivotutkimuskeskuksen toimintojen koordinointi yhdessä tutkimuskeskuksen johtajan kanssa, tiedottaminen ja yhteydenpito sekä muut hallinnolliset tukitehtävät.


Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta viestinnästä ja projektihallinnosta, hyviä organisointi- ja ajanhallintataitoja, kykyä itsenäiseen työhön sekä suullista ja kirjallista esitystaitoa. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->


Projektisuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2 546,42 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.


Lisätietoja antaa: Aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina Parviainen, sähköposti tiina.m.parviainen@jyu.fi


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Motivaatiokirje


2) Ansioluettelo (cv)


3) Mahdollinen muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 30.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella.