(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

projektisuunnittelijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.7.2019-31.12.2022.

Tehtävä on kanslian yhteinen ja sijoitettu strategiaosastolle. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen työ.

Strategiaosaston tehtäviin kuuluvat pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikan suunnittelu, päätöksentekoa tukeva tutkimus- ja selvitystoiminta, hallituksen strategiatyö ja kestävän kehityksen kansallinen koordinaatio.

Projektisuunnittelija toimii strategiaosastolla yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikössä Euroopan meripolitiikkaa ja arktista politiikkaa hoitavan tiimin jäsenenä.

Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluvat toiminen meripolitiikan kehittämishankeen (EMKR) projektikoordinaattorina ja avustaminen meripolitiikkaan liittyvissä kokouksissa ja muissa tehtävissä.

 

Hakijalta odotamme tehtävien menestyksellistä hoitamista tukevaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa, virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta erityisesti Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana. Hakijalle luetaan eduksi kokemus meri- tai itämeripolitiikkaan liittyvistä tehtävistä ja kokousten järjestelyistä.

 

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 9-10 (2911,16-3001,69 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (11-50 % vaativuustason mukaisesta palkasta). Tehtävässä voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta

 

https://www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys

 

Lisätietoja tehtävästä antavat

yksikön päällikkö Jorma Korhonen puh. 0295 160 410 ja neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki puh. 0295 160 330.

 

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 30.4.2019 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (hakuavain ID 23-23-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.