(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2019

Haemme sosiaali- ja terveysalalle projektisuunnittelijaa hyvinvointiteknologiaan liittyvän hanketoiminnan sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiedotus- ja viestintätehtäviin sekä hanketoimintaan sisältyviin tehtäviin ajalle 1.4.2019 - 31.12.2020.

Keskeiset työtehtävät: Hanketoimintaan liittyvän tiedotus- ja viestintämateriaalin sekä sosiaalisen median ja nettisivujen sisällön tuottaminen ja päivittäminen, lehdistötiedotteet, hankkeen tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät tehtävät, hanketoimintaa avustavat yleistehtävä. Hyvinvointi ja uudistava kasvu- painoalan blogivastaavan tehtävät sekä muut painoalan ja sosiaali- ja terveysalan viestintätehtävät.   Edellytettävä koulutus: Soveltuva korkeakoulututkinto
  Edellytettävä osaaminen ja työkokemus: Vahva viestinnän ja tiedottamisen osaaminen, erinomainen suomen ja sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Www-sivujen sisällönhallintaohjelmistojen (esim. WordPress) osaaminen ja työkokemus. Työkokemus julkaistavien tekstien tuottamisesta (sähköinen ja printti).   Arvostettava osaaminen ja työkokemus: Tilaisuuksien järjestäminen, keskeisimmät tekstin- ja kuvankäsittely- sekä taitto-ohjelmat, projektitoiminta, yhteistyösuhteiden ylläpitäminen. Työkokemus vastaavista tehtävistä.

Koeaika: 6 kk

Palkkauksen peruste: Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.  

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on: Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.