(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Talousyksikkö vastaa Säteilyturvakeskuksen hankintatoimesta, matkahallinnosta sekä talouden suunnittelusta ja seurannasta.

STUK tekee yhteistyötä Saudi-Arabian ydinturvallisuusviranomaisen K.A.CAREn kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Saudi-Arabialle osaava säteily- ja ydinturvallisuusviranomainen. Projektisuunnittelijan päätehtävänä on hoitaa ja kehittää Saudi-Arabian palveluprojektin talous- ja projektihallintoa.

Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu:
- huolehtia projektin hallinnosta ja kehittää sitä (mm. raportoinnin seuranta, projektin resurssivaraukset ja seuranta)
- huolehtia projektin talousseurannasta ja raportoinnista
- osallistua projektin suunnitteluun ja sopimusten valmisteluun
- huolehtia projektin sopimus- ja asianhallinnasta
- avustaa projektipäällikköä esim. yhteydenpidossa ja asiakirjaliikenteessä
- tehtävään voidaan sisällyttää myös muiden kansainvälisten palveluprojektien taloushallintoa, mikäli päätehtävältä jää aikaa. 

Hakijalta odotamme:
- tehtävään soveltuvaa koulutusta
- kokemusta valtion yhteisistä tietojärjestelmistä kuten Kiekusta, M2:sta ja Rondosta
- kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä
- muutaman vuoden kokemusta projektien hallinnosta ja taloushallinnosta
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- itsenäistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä
- halua ja kykyä kehittää toimintaa.

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   2.1.2019
Määräaikainen, päättyy:   31.12.2020
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7(tehtäväkohtainen palkanosa 2 792,21 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%.

Hakuilmoitus nähtävissä kokonaisuudessaan Valtiolle.fi:ssä ID:  33-318-2018.

Hakuaika päättyy  23.11.2018 klo 16:15.