(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija (yritysyhteistyön kehittäminen), maahanmuuttajien osaamiskeskus, 2 paikkaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2019

Vantaan kaupunki, konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, työllisyyspalvelut
Asiakkuusyksikkö, maahanmuuttajien osaamiskeskus

Lummetie 2, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 13.05.2019 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2019


Haemme kahta yritysyhteistyön kehittämiseen keskittyvää projektisuunnittelijaa Vantaalle perustettavaan maahanmuuttajien osaamiskeskukseen. Uusi osaamiskeskus tarjoaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja maahanmuuttajille. Rakennamme asiakkaillemme polkuja työelämään ja koulutukseen yhteistyössä oppilaitosten, TE-toimiston, järjestöjen, yritysten sekä muiden palveluntuottajien kanssa.

Projektisuunnittelijana pääset yhdessä esimiehen, osaamiskeskuksen henkilöstön ja toiminnassa mukana olevan verkoston kanssa suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan täysin uudenlaista toimintaa, johon Vantaan kaupunki on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta vuodelle 2019. Tavoitteena on projektisuunnitelman mukaisesti luoda toimintamalli, joka nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista, osaamisen tunnistamista ja kehittämistä sekä pääsyä työmarkkinoille. 

Projektisuunnittelija edistää maahanmuuttajien nopeaa työelämään sijoittumista rakentamalla ja kehittämällä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Projektisuunnittelija toimii yritysten rajapinnassa ja kartoittaa yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita sekä kehittää uusia toimintamalleja, joilla parannetaan työnantajien valmiuksia ottaa vastaan maahanmuuttajatyöntekijöitä. Tavoitteena on mm. helpottaa työvoimapulasta kärsivien alojen työllisyystilannetta. Työhön kuuluu jalkautumista yrityksiin, asiakassuhteiden rakentamista, hallinnointia ja kehittämistä sekä työllistymispolkujen rakentamista osaamiskeskuksen asiakkaille.  Yritysyhteistyön ja työmarkkinoiden toiminnan asiantuntijana projektisuunnittelijan tehtävänä on digitaalisen osaamiskartoituksen suunnittelu yhteistyössä työnantajien kanssa. 

Tehtävä edellyttää kykyä ymmärtää työmarkkinoiden toimintaa ja yritysten ja työnantajien osaamistarpeita sekä hankkia näihin liittyvistä muutoksista ja kehitystrendeistä jatkuvasti tietoa sekä kotimaasta että ulkomailta. Projektisuunnittelija ymmärtää monikulttuurisuuden tuomat erityispiirteet sekä työnantajan että työnhakijan näkökulmasta editäessään työllistymisprosesseja. Monikulttuurisuuteen, vieraisiin kulttuureihin ja maahanmuuttajien työelämään integroitumiseen liittyvä osaaminen on tehtävässä välttämätöntä, jotta projektisuunnittelija onnistuu luomaan työnantaja-asiakkaisiin luottamukselliset ja tulokselliset asiakassuhteet.

Odotamme, että omaat hyvät valmiudet itseohjautuvaan asiantuntijatyöhön. Ilmaiset itseäsi selkeästi kirjallisesti ja suullisesti. Tietotekniset valmiutesi ovat keskimääräistä paremmat. Työskentelyotteesi on tavoitteellinen, aikaansaava ja pitkäjänteinen. Toimit luontevasti yhteistyössä kollegoiden ja verkostokumppaneiden kanssa.

Aloitamme haastattelut viikolla 19.

Tehtävään edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Vantaa tunnetaan metropolialueen kaupunkina, jolla on rohkeutta, tahtoa ja taitoa tehdä asioita uudella tavalla. Kehittämistyössä toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa.

Asukaspalvelut edistävät niin työllisyyttä, monikulttuurisuutta, lähidemokratiaa kuin erilaisia neuvontapalveluita. Lisäksi tavoitteena on nostaa Vantaan näkyvyyttä sekä paikallisten että kansainvälisten tapahtumien kautta.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto.

Luemme eduksi: 

  • aikaisemman kokemuksen ja asiantuntemuksen työmarkkinoista 
  • työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja maahanmuuttajien työllistämisestä
  • kokemuksen digitaalisten työkalujen suunnittelusta
  • hyvät ja monipuoliset tietotekniset taidot
  • sujuvan suomen ja englannin kielen kirjallisen ja suullisen taidon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2906,72 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Palveluesimies, Karjalainen Anne
P. 040 728 4757
anne.karjalainen@vantaa.fi

Tavoitettavissa to 18.4. klo 9-10 ja ke 24.4. klo 14-15

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.