(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija, Robotiikan oppimiskeskus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, talous- ja hallintopalvelut
Sivistystoimi, talous- ja hallintopalvelut, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 19.08.2019 - 31.07.2022


Projektisuunnittelijan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Vantaan sivistystoimen robotiikan oppimiskeskuksen toimintaa sekä edistää toiminnan vakiinnuttamista. Robotiikan oppimiskeskus toimii fyysisesti Tikkurilan kirjaston yhteydessä ja se tarjoaa palveluita erityisesti kasvatuksen ja oppimisen tulosalueille (varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso- ja aikuiskoulutus, ruotsinkieliset palvelut). Robotiikan oppimiskeskuksen lähtökohtana on opetusrobotiikan käytön edistäminen ja tukeminen kasvatuksessa ja opetuksessa, robotiikkaan liittyvän osaamisen kehittäminen sekä uudenlaisen robotiikan kokeilu. Oppimiskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä täysipäiväisesti yksi työntekijä, jolle etsitään nyt työparia.

Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu 

  • palveluiden järjestäminen ja tuotteistaminen
  • koulutusten ja työpajojen toteuttaminen ja tilaaminen eri kohderyhmille (lapset, nuoret sekä kasvatus- ja opetushenkilöstö)
  • asiakasryhmien ohjaus opetusrobotiikkaan liittyen
  • hankintojen tekeminen ja pedagogisten kokeilujen järjestäminen
  • robotiikan välinelainaamon ylläpitäminen 
  • yritysyhteistyö

Projektisuunnittelija osallistuu myös toimintasuunnitelman laadintaan, hankkeen tulosten levittämiseen, toiminnan vaikuttavuuden arviointiin, budjetointiin sekä hankkeen markkinointiin ja tiedottamiseen. Tarvittaessa projektisuunnittelija on mukana myös hankkeen raportointiin ja hankevalmisteluun liittyvissä tehtävissä.

Projektisuunnittelija osallistuu robotiikan oppimiskeskuksen tilojen ja niiden käyttöön liittyvään suunnitteluun, jotta makerspace-tilat ja niiden varustelu saadaan palvelemaan pedagogisesti eri käyttäjäryhmiä. Työ on luonteeltaan kehittämissuuntautunutta: tavoitteena on uusien toimintamuotojen ja palveluiden luominen, uusien käyttäjäryhmien innostaminen ja tavoittaminen, yritysyhteistyön laajentaminen, innovatiiviset kokeilut sekä uudenlaisen robotiikan käyttöönotto. Projektisuunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä opetusrobotiikan alueella toimivien yritysten, sivistystoimen eri tulosalueiden, yksikköjen ja toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tehtävässä edellytetään robotiikan alan vähintään perustasoista perehtyneisyyttä sekä pedagogista osaamista. Katsomme eduksi opetusrobotiikan käyttömahdollisuuksien tuntemisen yläkoulu- ja lukiomaailmassa sekä kokemuksen makerspace-tilojen käytöstä. Odotamme projektisuunnittelijalta määrätietoista ja kehittämismyönteistä työotetta, organisointikykyä ja palveluhenkisyyttä. Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen ja kiinnostavaan asiantuntijatyöhön, jossa saa olla mukana kehittämässä opetusrobotiikan uudenlaisia toteutustapoja, palveluita ja kokeiluja. Työ on luonteeltaan itsenäistä: suunnittelua ja valmistelua tehdään toisen projektisuunnittelijan kanssa, mutta kumpikin vastaa omasta vastuualueestaan.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö, Österman Anna
P. 0407423378
anna.osterman@vantaa.fi

Tavoitettavissa 

  • pe 2.8. klo 9–11 
  • ma 5.8. klo 11–12
  • ti 13.8. klo 9–11

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.