(Poistunut julkaisusta)

Projektisuunnittelija, lukiokoulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue

Silkkitehtaantie 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2019 - 31.12.2020


Haemme Vantaan lukioiden yhteiseen LUOVA - Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla -hankkeeseen projektisuunnittelijaa ajalle 1.8.2019– 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen uudistusten toteuttamista Vantaalla.

Projektisuunnittelijan tehtävänä on kehittää lukiokoulutuksen korkeakouluyhteistyötä ja kansainvälisyyskasvatusta yhdessä opettajatiimien kanssa. Tavoitteena on kehittää lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä etsiä uusia toimintamalleja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Projektisuunnittelijan tehtävään sisältyy muun muassa toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä opettajatiimien kanssa, yhteistyöverkostojen luominen, hankkeen tavoitteiden toteutumisesta huolehtiminen, tutustumisvierailujen järjestely, tulosten levittäminen sekä kehittämistyön seuraaminen ja arviointi. Työhön sisältyy erilaisissa verkostoissa toimimista ja yhteistyötä eri toimijoiden, kuten opettajien, korkeakoulujen edustajien, järjestöjen, kulttuuriyhteisöjen ja yritysten kanssa.

Rekrytoinnissa käytetään anonyymin rekrytoinnin menetelmää. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksesta on poistettu kaikki henkilöön viittaava tieto, minkä ansiosta hakija pysyy nimettömänä työhaastatteluun saakka. Ethän kerro hakemuksessasi perhetilanteeseen, terveydentilaan, ikään, sukupuoleen tai kulttuuritaustaan liittyviä asioita.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Ylempi korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Projektisuunnittelijan tehtävässä edellytetään hyviä organisointitaitoja, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta sekä kykyä työskennellä sujuvasti erilaisissa verkostoissa.

Luemme eduksi: Aikaisempi kokemus hanketyöstä katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3000 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: 

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö
Kukkonen, Hanna

Tehtävään liittyvät kyselyt voi toimittaa 17.-27.6.2019 ja 18.-19.7. :
rekrytointi@vantaa.fi , josta ne toimitetaan rekrytoivalle esimiehelle. 


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.