Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2021

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikköä työskentelemään REACT-EU -rahoitettuun Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeeseen.

Hankkeella on kaksi toisiaan tukevaa ydintavoitetta: koronapandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen pk-yritysten toipumisen ja kilpailukyvyn tukeminen kehittämällä uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita digitaalisia työkaluja hyödyntäen, ja yritysten kestävyyden ja erityisesti hiilijalanjäljen pienentämisen edistäminen. Helsingin kaupunki on hankkeen pääpartneri, muut partnerit ovat Forum Virium Helsinki, Turku Science Park sekä Enter Espoo.

Projektipäällikkö johtaa neljästä osahankkeesta ja hankepartnerista koostuvaa hankekokonaisuutta. Hän koordinoi hankkeen yhteisiä toimenpiteitä sekä rakentaa partnerien ja muiden sidosryhmien välisiä yhteisiä kehittämiskokonaisuuksia. Samalla projektipäällikkö vastaa Helsingin osatoteutuksen koordinoinnista.

Projektipäällikkö käy säännöllisesti vuoropuhelua hankepartnereiden, yritysten ja tki-organisaatioiden kanssa. Hän vastaa lisäksi yhteydenpidosta rahoittajaan, raportoi hankkeen etenemisestä ohjausryhmälle ja ohjaa hankkeen yhteistä viestintää.

Etsimme henkilöä, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä ja hanketoiminnasta. Henkilöllä on lisäksi vahva kokemus laajojen ja monitoimijaisten kehittämishankkeiden johtamisesta sekä yhteistyöstä yritysten, tki-toimijoiden ja muiden matkailun toimijoiden kanssa.

Tehtävä edellyttää erinomaisia organisointitaitoja sekä erinomaista suullista ja kirjallista kommunikointitaitoa suomeksi ja englanniksi.

Projektipäälliköltä odotetaan lisäksi hyvää ymmärrystä matkailualasta, tiedolla johtamisesta, kestävästä kehityksestä, tuotteistamisesta ja näitä tukevan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksista.

Tehtävän täyttämisen ehtona on, että hankkeen ulkoinen rahoitus varmistuu (arvioitu varmistumisajankohta 18.6.).

 

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot