Projektipäällikkö
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2021

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?
www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

teknologia-alan koulutusten kehittäjäksi.

Olisiko sinusta viemään teknologia-alan koulutusta kokonaan uudelle tasolle? Oletko kiinnostunut tekemään alueen teknologia-alan yritysten kanssa tiivistä yhteistyötä, jolla kehitetään henkilöstön osaamista eteenpäin?

Projektipäällikkö vastaa Teknologia-alan koulutuksen kehittämisestä sekä Osaava Teknologiaklusteri 2025 - OSKU 2025 ESR-hankkeen toteutuksesta Samiedun osalta ajalla 1.4.2021-31.12.2022. Työsuhteen on mahdollista jatkua onnistuneen kehittämishankkeen päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana tehtävänä.

Samiedu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ovat yhteistyössä käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on yrityslähtöistä koulutusta ja osaamistarjontaa kehittämällä varmistaa alueen teknologiateollisuuden osaavan henkilöstön saanti. Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittämisen avulla tukea alueen teknologiayritysten positiivista tuottavuuden ja liiketoiminnan kehittymistä. Digitaalisten alustojen hyödyntäminen ja koulutuksien rakentuminen verkkoon ovat osana kehittämistyötä. Projektin vastuuhenkilönä vastaat hankkeen toteuttamisesta Samiedun osalta yhdessä Samiedun opettajien kanssa. Toimit myös tiiviissä yhteistyössä hankeverkoston, koulutuksen järjestäjien, työelämän sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. Insinööri AMK/YAMK tai DI), hyviä ICT-taitoja ja vahvaa työkokemusta sekä näkemystä teknologia-alalta. Lisäksi sinulla on kykyä luoda hyviä yritysyhteistyöverkostoja sekä kokemusta ja kiinnostusta teollisuuden henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Katsomme eduksi kokemuksen projektityöstä, työelämä- ja sidosryhmätuntemuksen sekä näkemyksen koulutusmaailmasta. Tehtävään valitulla tulee olla hyvät organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä itsenäinen ja motivoitunut työote.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Työaika on yleistyöaika (38 h 45 min/vko). Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, p. 044 550 6418, kirsi.kautonen@samiedu.fi sekä laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen, p. 044 550 6341, jonna.kokkonen@samiedu.fi

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 14.3.2021 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1425606
  • Tehtäväalue: Julkishallinto ja järjestöt, Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 14.3.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Yhteyshenkilö: Ilpo Niemelä (ilpo.niemela (a) adecco.fi)
  • Puhelin: 040 185 1999
  • Sijainti: Savonlinna