(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2021

Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka tehtävänä on torjua kaikkein vakavimpia valtioon ja demokraattiseen yhteiskuntaan kohdistuvia uhkia. Suojelupoliisi tuottaa tiedustelun ja analyysin avulla ennakoivaa tilannekuvaa valtiojohdolle ja viranomaisille. Yhteiskunnalliset kumppanuudet ovat työssämme ensiarvoisen tärkeitä.

Suojelupoliisissa työskentelee noin 500 eri alojen asiantuntijaa niin poliisi- kuin siviiliviroissa. Arvojamme ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Arvostamme työntekijöissämme uudelle avointa toimintatapaa, joustavuutta ja halua kehittyä.

Tehtävän kuvaus

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen projektipäällikön vaativuustason 40.16 virka. Viran sijoituspaikkana on digitaalisten palveluiden yksikkö Helsingissä. Haemme intohimoisesti projektityöskentelyyn ja sen kehittämiseen suhtautuvaa projektipäällikköä vahvistamaan osaavaa asiantuntijajoukkoamme. Vahvuutesi on projekti- ja ihmisjohtamisessa, mutta ymmärrät myös tietoteknisen työn tekemisen käytännön tasolla.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hallinnoida projektisalkkua sekä omalta osaltaan vastata projektien hankinnoista. Tehtäviin kuluu myös vastata projektihallinnan päivittäisestä toiminnasta. Lisäksi projektipäällikkö vastaa organisaatiolle ja projektitoiminnalle tarjottavasta tuesta sekä raportoinnista. Projektipäällikön toimenkuvaan sisältyy henkilöstö- ja taloushallinnollisia tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.  

Hakijalta odotamme

Odotamme soveltuvaa koulutusta, itsenäistä, oma-aloitteista otetta työhön sekä kykyä keskittyä olennaiseen. Sinulla on vahvat tehtävien suunnittelu- ja organisointitaidot. Edellytämme laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Edellytämme myös kokemusta ja näyttöä laajojen ICT-projektien projektipäällikkökokemuksesta tai hankejohtamisesta. Sinulla on näyttöä ihmisten onnistuneesta johtamisesta. Lisäksi edellytämme osaamista ketterän kehityksen menetelmistä ja niiden soveltamisesta päivittäiseen projektityöhön.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen vaativien kehitysprojektien onnistuneesta suunnittelusta ja toteutuksesta projektipäällikön roolissa. Eduksi luetaan myös laaja-alainen tuntemus nykyaikaisista tietojärjestelmistä, tietoverkoista ja näiden toteuttamiseen käytetyistä teknologioista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon lisäksi hyvää englannin suullista ja kirjallista kielitaitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi. 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.4.2021
alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 3.2.2021 16:15
ID: 26-55-2021

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
00121 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4232,64 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä           

Suojelupoliisi vaihde

Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimieheltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131

Toimipiste

Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa viranhoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.

Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja: Tutustu Suojelupoliisiin