(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Oulun kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2020

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos rakennuttaa ja ylläpitää kaupungin palvelukiinteistöjä sekä järjestää niihin ateria-, kiinteistönhoito- ja puhtaanapitopalvelut. Tämän lisäksi liikelaitos tuottaa virastomestari- ja kuljetuspalveluita sekä sisäliikuntalaitosten hoitopalveluita.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksessa on haettavana PROJEKTIPÄÄLLIKÖN vakinainen tehtävä.

Projektipäällikön tehtävänä on johtaa nimettyjen erillisinvestointihankkeiden ja perusparannusohjelmaan kuuluvien hankkeiden suunnitteluttamista ja rakennuttamista sekä huolehtia hankkeiden vastaanotosta, käyttöönotosta ja takuuaikaisista toimenpiteistä. Työtehtäviin kuuluvat uudis- ja perusparannushankkeiden rakennuttajan valvojan- sekä työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Projektipäällikkö toimii omissa hankkeissaan hankkeen johtotehtävissä projektipäällikkönä ja vastaa mm. hankekohtaisesta aikataulutuksesta ja budjetista. Työtehtäviin kuuluu olennaisesti myös julkisen hankintayksikön hankintatoimi (julkiset hankinnat, ohjaus, johtaminen). Projektipäällikkö toimii lisäksi asiantuntijatehtävissä nimetyissä kaupungin hankeselvitystyöryhmissä sekä vastaa osaltaan ja vastuualueeltaan asiakaspalvelutehtävistä ja yhteistyöstä hallintokuntien osalle. Projektipäällikkö hoitaa myös hanke- ja tapauskohtaisesti reklamaatio- ja oikeusprosesseja projektipäällikön ominaisuudessa. 

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaavan tasoinen aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä työkokemus rakennusalan johto- tai rakennuttamistehtävistä vähintään kahden vuoden ajalta. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, tuntemusta julkisesta hankintamenettelystä ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan osana asiantuntijaorganisaatiota. Eduksi luetaan rakennuttamisen pätevöitymiskoulutukset (RAP/RAPS) ja Haahtela -rakennuttamisjärjestelmän tuntemus.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, voit jättää hakemuksesi tämän linkin kautta
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/projektipaallikko-oulun-tilapalvelut-liikelaitos-oul-25-7-20/.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11221/2020. Hakemukset on toimitettava 23.11.2020 klo 15.00 mennessä. Sisäisen haun kautta tehtävää hakeneet huomioidaan tässä haussa ilman uutta hakemusta. 

Työ alkaa:    4.1.2021
Palkkaus:    Tehtäväkohtainen palkka 3520,04 €/kk
Työavain:    OUL-25-7-20

Lisätietoa tehtävästä antaa rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen, p. 050 304 5954 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi