(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.8.2020

Tunnetko toiminnan ohjauksen, tiedonhallinnan ja tietohallinnon kehittämisen menetelmiä, ovatko arkkitehtuuriasiat tuttuja? Oletko kehittämiseen oleellisesti kuuluvan muutosten suunnittelun, muutosten vaikutusten arvioinnin ja riskienhallinnan osaaja? Tunnet hallinnon toimintatavat ja kykenet toimeenpanemaan ja edistämään muutoksia organisaatiossa. Tiedonhallintalaki tuo organisaation kehittämisen ja muutosten hallintaan julkisella sektorilla erilaisia kehitystarpeita. Haemme strategiaosastolle määräaikaista projektipäällikköä kehittämään näitä lain velvoitteiden täyttämiseen liittyviä toimintatapoja organisaatiossamme.

Projektipäällikkö vastaa tiedonhallintalain edellyttämän muutosvaikutusten arvioinnin (5 §, 3. mom) -projektin kaupunkitasoisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten saavuttamisesta.
Projektipäällikkö huolehtii projektin toteutuksesta yhdessä kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja virastojen kanssa, jotta tiedonhallintalain täytäntöönpano onnistuu projektin osalta ja projektissa toteutetut muutosvaikutuksen arvioinnin edellyttämät toimintamallit, roolit, tehtävät ja vastuut on jalkautettu osaksi kaupungin kehittämistä ja toimintaa.
Projektipäällikkö koordinoi ja seuraa projektin etenemistä ja raportoi siitä säännöllisesti ohjelmapäällikölle ja tiedonhallintaryhmälle.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää englannin kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi edellytämme kokemusta projektien onnistuneesta läpiviennistä, tiedonhallinnan, aisarkkitehtuurin ja julkisen sektorin tuntemusta sekä kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja kokemusta yhteentoimivuuden toimeenpanosta.

Eduksi luetaan kuntasektorin toimintatapojen, julkisen hallinnon ja kokonaisarkkitehtuurin (JHKA), kehittämismenetelmien, riskienhallinnan ja muutosjohtamisen tuntemus ja osaaminen.

Tehtäväkohtainen palkka on 4330,99 €/kk. Lisäksi työntekijällä on mahdollisuus myös KVTES:n mukaiseen työkokemuslisään.