(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2020

Strategiaosasto on perustettu kaupunginkansliaan vuoden 2020 alusta vastaamaan Helsingin kaupungin eri yksiköiden strategisen ajattelun lisäämisestä ja strategia toimeenpanosta. Osasto palvelee kaupungin eri toimialoja ja keskushallintoa kattaen mm. seuraavat seuraavat toiminnot: strategia ja kehitys, digitalisaatio ja tietohallinto, tutkimustoiminta, kansainväliset asiat sekä edunvalvonta. 

Haemme Helsingin kaupunginkanslian strategiaosastolle projektipäällikköä koordinoimaan Helsingin kaupungin seuraavaa kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimeenpanoraportointia ja työn jalkauttamista. Kaupunkitasoisen toimeenpanoraportoinnin kautta Helsinki nostaa vastuullisuuden konkreettisella tavalla kaupungin toimintaa yhä vahvemmin ohjaavaksi lähtökohdaksi. 
Helsinki sitoutui syyskuussa 2018 vapaaehtoiseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoraportointiin YK:lle, New Yorkin jälkeen toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina. Ensimmäinen raportti julkaistiin kesällä 2019  (Agendasta teoiksi - YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019).

Projektipäällikkö toimii seuraavan, keväällä 2021 julkaistavan toimeenpanoraportin poikkitieteellisen tutkimusryhmän projektipäällikkönä.  Projektipäällikkö vastaa raportoinnin suunnittelusta ja toteutumisesta yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa ja osallistuu myös itse tutkimuksen/ raportin tekemiseen. Tehtävään kuuluu aktiivinen yhteydenpito kaupungin eri toimialoihin ja liikelaitoksiin ja työn kokonaisvaltainen koordinointi läpi kaupunkiorganisaation. Tutkimustyön rinnalla tulosten jalkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden koordinointi ja seuranta ovat keskeisiä tehtäviä.  Tehtävään kuuluu myös SDG-työn kaupunkien välisen yhteistyön koordinoiminen ja edistäminen sekä viestintätoimenpiteiden suunnittelu yhteistyössä kaupunginkanslian viestinnän kanssa.

Kestävän kehityksen toimeenpanoraportoinnin lisäksi tehtävään tulee kuulumaan osallistuminen myös muihin kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin sekä muihin Helsingin kaupungin strategisiin hankkeisiin yhteistyössä poikkitieteellisissä tiimeissä. Työn pääpaino on kuitenkin kestävän kehityksen toimeenpanoraportoinnissa.

Tehtävän kelpoisuusehto: 
Tehtävän kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden alan työkokemus.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Tehtävässä edellytetään kykyä koordinoida laajaa projektikokonaisuuttaa läpi kaupunkiorganisaation ja kykyä osallistua itse tutkimustyön tekemiseen. Tehtävä edellyttää erittäin hyviä tiimityötaitoja ja kykyä toimia verkostoissa. Tehtävän edellyttämä kielitaito on suomen kielen lisäksi sujuva englanninkielen taito.

Eduksi luetaan:
Aikaisempi kokemus kestävän kehityksen asiantuntijatehtävistä sekä YK:n kestävän kehityksen viitekehyksen tuntemus (Agenda 2030) luetaan eduksi. Arvostamme kokemusta kestävän kehityksen toimeenpanoraportoinnista tai vastaavista laaja-alaisista tutkimus-/selvitysprojekteista.

Liitä hakemukseen CV ja vapaamuotoinen hakukirje.