(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.3.2020

Helsingin kaupunki toteuttaa 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain toimeenpanon ohjelmatyönä. Ohjelmalle haetaan määräaikaista projektipäällikköä (1.5. - 31.12.2021), joka vastaa tiedonhallintamallin (TiHaL, 5 §, 2. mom.) toteutuksesta ja ylläpidon valmistelusta.

Projektipäällikkö koordinoi ja edistää kaikkien kaupungin toimialojen ja liikelaitosten etenemistä tiedonhallintamallin kaikilla osa-alueilla sekä vastaa tiedonhallintamallin kokoamisesta, toteutuksen edellyttämien aineistokartoitusten ohjauksesta ja ohjeistuksesta.

Projektipäällikkö toimii yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa ja raportoi tiedonhallintaryhmälle.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta projektitoiminnasta, tiedonhallinnan ja julkisen sektorin tuntemusta sekä kokonaisuuksien hahmottamiskykyä.

Lisäksi tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, julkisen hallinnon tiedonhallintaan liittyvän lainsäädännön tuntemusta ja valmiuksia toimia monialaisessa verkostossa.

Tehtävän kelpoisuusehto on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Luemme eduksi kuntasektorin toimintatapojen tuntemuksen sekä kokemuksen tietoarkkitehtuurin kehittämisestä ja laajojen yhteistyöverkostojen koordinoinnista.