(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

JAMK/Liiketoimintayksikkö hakee projektipäällikköä määräaikaiseen (100%) tehtävään, HOKSAUTUS -hankkeeseen.
HOKSAUTUS eli Kansainvälisten osaajien houkuttelulla ja työnantajien edellytysten kehittämisellä apua osaajapulaan Keski-Suomessa -hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamarin sekä Keski-Suomen TE-palveluiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020-31.12.2022.

Hankkeen tarkoituksena on luoda keskisuomalaisille pk-yrityksille edellytyksiä työllistää kansainvälisiä osaajia. Hankkeessa toteutetaan aktivointia ja valmennusta yrityksiä osallistavalla tavalla, jotta toimenpiteet olisivat mahdollisimman osuvia alueen pk-yritysten tarpeisiin.

Pääasiallisena toiminnan kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset sekä muut työnantajat. Olennaisena kohderyhmänä ovat myös työllistämiseen ja yritysten neuvontaan liittyviä palveluja tarjoavat tahot Keski-Suomessa (esim. kehittämisyhtiöt).   Keski-Suomessa ko. kehittämistyötä ei ole tehty, mistä syystä alueella tarvitaan matalan kynnyksen aktivointia, tehokasta viestintää, hyvien esimerkkien esiintuontia ja uudenlaisia kokeiluja.

Hanke on jaettu kolmeen tavoitteeseen, työnantajien erilaisten kansainvälisten osaajien rekrytointilähtökohtien mukaisesti:

1. Madalletaan keskisuomalaisten työnantajien kynnystä palkata kansainvälisiä osaajia. Toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti työantajia, joilla ei ole vielä kokemusta kansainvälisten osaajien palkkaamisesta, eivätkä he ole vielä ajatelleet sitä vaihtoehdoksi osaajapulansa ratkaisemiseksi.

2. Lisätään olemassa olevien rekrytointityökalujen tunnettuutta.  Toimenpiteissä kohderyhmänä ovat erityisesti työnantajat, jotka näkevät kansainvälisten osaajien palkkaamisen vaihtoehtona, mutta eivät ole vielä edenneet asiassa, tai heillä ei ole tarpeeksi tietoa kansainvälisten osaajien palkkaamisen käytännöistä.

3. Tehdään kokeiluja osaajien houkuttelemiseksi Keski-Suomeen. Toimenpiteillä palvellaan työnantajia, jotka ovat jo suunnitelleet tai jo tehneet kansainvälisten osaajien rekrytointia ja ovat valmiita osallistumaan uudenlaisiin kokeiluihin.

Rekrytoitavalta henkilöltä edellytetään korkeakoulututkintoa, kokemusta projektipäällikön tehtävistä, näyttöjä viestintäosaamisesta sekä fasilitoinnista/työpajan vetämisestä. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Kokemus työperäisen maahanmuuton tuntemisesta, verkosto-osaamisesta sekä tiimityötaidoista katsotaan hakijalle eduksi.

Haku on ehdollinen, kunnes kirjallinen päätös hankkeen rahoittamisesta on saapunut koordinaattorille. Arvioitu aloitusajankohta on 1.4.2020.

 

Hakuaika 10. – 19.2.2020

 

Lisätietoja:

Tiina Martelius-Louniala, Päällikkö TKI, 040 579 7668, tiina.martelius-louniala@jamk.fi