(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Haemme kolmivuotiseen Turvaverkko projektiin projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Projektipäällikön tehtävänä on:
- Tukea paperittomia ja vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka rajautuvat virallisten palvelujen ulkopuolelle sekä tuoda tämän ihmisryhmän tilannetta näkyväksi viestinnän eri kanavia monipuolisesti käyttäen.
- Projektin tavoitteiden mukainen toiminnan suunnittelu ja toteutus ja arviointi erityisdiakonian ja verkostojen kanssa
- Projektiin liittyvän tukipiste Mosaiikin toiminnan suunnittelu ja siellä tehtävään asiakastyöhön osallistuminen yhdessä työparin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa
- Vapaaehtoistyön suunnittelu ja kehittäminen yhdessä työparin kanssa.
- Projektin tavoitteiden mukaisen koulutuksen organisoiminen seurakuntien työntekijöiden tarpeisiin.
- Vastata projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista esimiehelle sekä projektin ohjausryhmälle.
- Työskennellä erityisdiakonian moniammatillisen tiimin jäsenenä paperittomia koskevien asioiden asiantuntijana.

Projektityöntekijältä edellytämme:
- Diakonian virkatutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa
- Kokemusta monikulttuurisuustyöstä paperittomien ja turvapaikanhakijoiden parissa
- Projektityön osaamista, kykyä johtaa ja organisoida sekä kehittää uutta
- Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Suomen ev.-lut. kirkon jäsenyyttä
- Monipuolinen kielitaito katsotaan eduksi.

Noudatamme Kirkon virka- ja työehtosopimusta ja Helsingin seurakuntayhtymän virkasääntöä.
Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointiohjelmamme kautta 4.2.2020 klo 12 mennessä.
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään 6.2..2020 klo 12-17.

Lisätiedot työsuhteesta: vt Johtava diakoniatyöntekijä Kimmo Kajos 09-23402574, kimmo.kajos@evl.fi