(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019
Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa on haettavana


Projektipäällikön tehtävä ajalle 3.2.-31.12.2020.


Jyväskylän yliopistolla on valtakunnallisesti vahva asema opettajien koulutuksessa ja sen tutkimuksessa, ja kansainvälisessä yliopistovertailussa (Shanghain listalla) JYU kasvatustieteet on sijoittunut erittäin korkealle. Yliopistomme koulutuksen kokonaisuus, joka on suunnattu eri koulutusasteille sijoittuville opettajille, vastaa laaja-alaisesti koulutuksen ja opetuksen uudistamisen tarpeisiin. Yliopiston kuudesta tiedekunnasta viidessä on opettajankoulutusta. Lisäksi yliopistollamme on useita valtakunnallisia koulutukseen liittyviä vastuutehtäviä, joista vastaavat Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL), Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Viittomakielen keskus. Yliopistomme koordinoi ja toteuttaa merkittäviä opettajien koulutuksen valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.


Tehtävä sijoittuu Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan, johon kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnan strategian keskiössä ovat oppiminen, vuorovaikutus ja hyvinvointi. Tiedekunta toimii monialaisessa yhteistyössä yliopiston muiden tiedekuntien kanssa etenkin opettajankoulutuksen alueella vastaten yhdessä muiden tiedekuntien, niiden laitosten kanssa ja normaalikoulun kanssa opettajien pedagogisista opinnoista, opettajien kelpoisuusopinnoista (mm. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja Aikuiskouluttajan ammatilliset opinnot ja Yliopistopedagogiset opinnot) sekä opettajien koulutusten  kehittämisestä.  Tiedekunnassa toimii lisäksi Koulutusjohtamisen instituutti, joka tarjoaa koulutusjohtamisen opintoja ja uudistaa opetushenkilöstön johtajuusosaamista.


Projektipäällikön tehtävänä on yhteistyössä kaikkien Jyväskylän yliopistossa opettajien koulutusta antavien tiedekuntien, opetusta antavien erillislaitosten toimijoiden ja yliopiston kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa rakentaa opettajien koulutusten tutkimuksen ja kehittämisen koordinaation toimintamallia. Lisäksi tehtävänä on edistää opettajien koulutuksesta vastaavien yliopistojen ja korkeakoulujen valtakunnallista verkostoitumista. Tehtäväkuvaan sisältyy myös valtakunnallinen yhteistyö ja verkostoituminen hallinnosta vastaavien tahojen kanssa (mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen suuntaan), kehittämisorganisaatioiden ja foorumien kanssa (mm. Opettajankoulutus- ja peruskoulufoorumi) ja sidosryhmäyhteistyö. Tehtävään voi sisältyä myös opettajien koulutuksia kehittävää kartoitusta ja tutkimustoiminnan tukemista. Projektipäällikkö vastaa hankkeen tavoitteiden toteutumisesta sekä hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta yhdessä hankkeen johtoryhmän edustajien kanssa sekä rakentaa itsenäisesti ja yhdessä heidän kanssaan verkostoja. 


Odotamme projektipäälliköltä:
- soveltuvaa, ylempää korkeakoulututkintoa (soveltuva tohtorin tutkinto katsotaan eduksi)
- kokemusta hankkeiden koordinoinnista ja/tai kehittämis- ja tutkimustyöstä valtakunnallisella, yliopistojen tai korkeakoulujen tasolla tai monialaisissa organisaatioissa
- erinomaisia tieto- ja viestintäteknisiä, esiintymis- ja verkostoitumistaitoja
- vahvaa kiinnostusta monialaiseen yhteistyöhön sekä yliopiston sisällä että verkoston muiden yliopistojen kanssa
- erinomaista organisointikykyä sekä kehittävää ja itsenäistä työskentelyotetta
- tiimityöskentelyn taitoja


Työssä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa.  Eduksi katsomme kokemuksen opettajien koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, tutkimuksen tai arvioinnin konteksteissa.


Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä haastavassa asiantuntijatehtävässä innostavassa työyhteisössä. Voit kehittää omaa osaamistasi osallistumalla monipuoliseen henkilöstökoulutukseemme ja tarjoamme mahdollisuuden liikkua työajalla. Liukuva työaika auttaa löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välille.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 3580 - 4335 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään valittaessa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja tehtävästä antaa dekaani Anna-Maija Poikkeus puh. 040-8053363, poikkeus@jyu.fi ja hallintopäällikkö Paula Hassinen puh. 050-4273068, paula.k.hassinen@jyu.fi.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo ja mahdollinen julkaisuluettelo


2) Motivaatiokirje


Hakemus tulee jättää viimeistään 20.1.2020 sähköisellä hakulomakkeella.