(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2019

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Yliopistopalveluiden koulutuspalvelut -vastuualue tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin sekä opintopalveluihin tiedekunnissa ja laitoksilla.

Tule monipuoliseen tiedeyhteisöömme

PROJEKTIPÄÄLLIKÖKSI ajalle 01.11.2019 - 31.08.2022.


Koulutuspalveluiden kansainväliset palvelut etsii joukkoonsa projektipäällikköä koordinoimaan Jyväskylän yliopiston eri yksiköiden osallistumista Eurooppalaiset korkeakouluverkostot –ohjelman rahoittaman FORTHEM-hankkeen eri toimintoihin. Projektipäällikkö hoitaa osaltaan hankkeen raportointia koordinaattorille, valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista, vastaa hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta yhdessä hankkeen johtoryhmän edustajien kanssa sekä toimii yhteistyössä verkoston muiden yliopistojen projektipäälliköiden kanssa.  


FORTHEM-hanketta koordinoi Johannes Gutenberg-Universität Mainz Saksassa ja Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeeseen osallistuvat Université de Bourgogne, Uniwersytet Opolski, Universita' degli Studi di Palermo, Latvijas Universitāte sekä Universitat de València.  Hankkeen päätoimintoja ovat opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden lisääminen, opiskelijoiden kansalaisaktiivisuuden ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen sekä monialaisten ja monikansallisten asiantuntijaverkostojen toiminta. Lisäksi hankkeessa kehitetään virtuaalista liikkuvuutta 


Odotamme tulevalta projektipäälliköltä:


- soveltuvaa, ylempää korkeakoulututkintoa
- kokemusta kansainvälisten hankkeiden koordinoinnista  
- erinomaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja


- aitoa kiinnostusta  monialaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yliopiston sisällä että verkoston muiden yliopistojen kanssa
- erinomaista organisointikykyä
- kehittävää ja itsenäistä työskentelyotetta
- tiimityöskentelyn taitoja


Työssä edellytetään lisäksi erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kohtuullista  suomen kielen taitoa. Eduksi katsomme saksan, ranskan tai espanjan kielen taidon.


Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä haastavassa asiantuntijatehtävässä innostavassa työyhteisössä ja laajan tiimityön tuen. Voit kehittää omaa osaamistasi osallistumalla monipuoliseen henkilöstökoulutukseemme ja tarjoamme mahdollisuuden liikkua työajalla. Liukuva työaika auttaa löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välille.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 3580 - 4335 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja tehtävästä antaa kansainvälisten palveluiden päällikkö Tuija Koponen puh. 040-8054343 sähköposti tuija.h.koponen@jyu.fi.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1)      Ansioluettelo


2)      Motivaatiokirje


Hakemus tulee jättää viimeistään 16.10.2019 sähköisellä hakulomakkeella.